جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی

چکیده:

گیلبرت رایل میان معرفت گزاره‏ای (Knowing that) و معرفت مهارتی (Knowing How) تمایز قائل شده است. او بر خلاف سنت فلسفی موجود نه تنها عقیده‏ای به برتری معرفت گزاره‏ای نسبت به معرفت مهارتی ندارد، بلکه معتقد است معرفت مهارتی دارای تقدم و اولویت است. عقیده به برتری و تقدم هر کدام از این دو شکل از معرفت نسبت به دیگری، دو طیف خردگرایی و ضدخردگرایی رادیکال را شکل بخشیده است. هدف این مقاله تحلیل و نقد نگرش‏های خردگرایی رادیکال و ضدخردگرایی ملایم و رادیکال و ارائه الگوی جدیدی با عنوان خردگرایی ملایم است. روش به‏کار‏گرفته‏شده در این مقاله رویکرد تحلیل زبان عادی رایل است؛ لذا برای ایضاح مطلب به توصیف مفاهیم خردگرایی و ضدخردگرایی در نسبت میان معرفت گزاره‏ای و معرفت مهارتی از یک سو و معرفت مهارتی و توانایی از سوی دیگر پرداخته شده است. در الگوی خردگرایی ملایم، معرفت گزاره‏ای مستقل از معرفت مهارتی بوده، معرفت مهارتی لزوماً مستلزم توانایی نیست. این طرح جدید نشان‏دهنده آن است که می‏توان در عین باور به تمایز و عدم تقلیل میان این دو نوع معرفت، از نقش بنیادین معرفت گزاره‏ای برای دست‏یافتن به معرفت مهارتی مناسب سخن گفت که در آن، معرفت گزاره‏ای نه به شکل صریح، بلکه به گونه‏ای ضمنی و تدریجی در شکل‏بخشیدن به معرفت مهارتی حضور خواهد داشت.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-17_Issue-68_Pages-207-226.pdf” title=”ZEHN_Volume 17_Issue 68_Pages 207-226″]

تحصیلات

رمضان برخورداری:
استادیار گروه فلسفه تعلیم‎وتربیت دانشگاه خوارزمی

سمت

محسن بهلولی فسخودی:
هیات علمی بنیاد دانشنامه نگاری ایران
سعید ضرغامی:
دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
یحیی قائدی:
دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

تعداد صفحات

20

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 17، شماره 68، زمستان 1395

نویسنده

رمضان برخورداری,

سعید ضرغامی,

محسن بهلولی فسخودی,

یحیی قائدی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.