جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی

چکیده:

مطالعۀ رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت‌ها و موانعی ذاتی روبه‌روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبۀ سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن‌ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصۀ غیر مالی آن بازمی‌گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بُعد نظری برطرف می‌سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبه‌روست؛ زیرا پیش از آنکه در رویۀ قضایی مؤثر باشد، می‌باید بر قانون‌گذار تأثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعۀ نحوۀ ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه‌ها در این عرصه ضرورت دارد.
تحصیلات

ابوالفتح خالقی: –
سیدحمید شاهچراغ: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

سمت

ابوالفتح خالقی: استادیار دانشگاه قم
سیدحمید شاهچراغ: –

تعداد صفحات

30

قصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393

نویسنده

ابوالفتح خالقی,

سیدحمید شاهچراغ

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

سری ها

Series 4

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.