جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحليل راهکارهاي موثر بر نهادينه سازي فرهنگ مهدويت در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهر اصفهان

چکیده:
اين پژوهش، در صدد بررسي و تحليل راهکارهاي موثر بر نهادينه سازي فرهنگ مهدويت در برنامه درسي دوره متوسطه است. روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي و رويکرد آن نيز کاربردي است. جامعه پژوهش، دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان (4413 نفر) را در بر مي گيرد که در سال 94-1393 مشغول به تدريس اند. به کمک فرمول کوکران، 165 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه برآورد و با روش تصادفي متناسب با حجم از بين نواحي شش گانه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسش نامه محقق ساخته روا و پايا بوده و نتايج پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي بررسي و تحليل شده اند. عمده ترين نتايج پژوهش، بيان گر آن است که از نظر دبيران، در ميان راهکارهاي سه گانه موثر بر نهادينه سازي فرهنگ ايثار و شهادت در مدارس، راهکارهاي آموزشي با ميانگين 4.21 بيشترين و راهکارهاي پژوهشي با ميانگين 3.62 کمترين تاثير را بر نهادينه سازي فرهنگ مهدويت در برنامه درسي دوره متوسطه دارند. در بين راهکارهاي آموزشي، «طرح مفاهيم، مصاديق، تصاوير و مولفه هاي مربوط به فرهنگ مهدويت در کتاب هاي درسي»، «نقش الگويي دبيران و کادر اجرايي مدرسه و تطابق گفتار و کردار آن ها با فرهنگ مهدويت» و «ياد کردن از افراد مشهور در حوزه مهدويت در حين تدريس متناسب با محتواي درسي کلاس»، بيشترين تاثير را دارند.

تعداد صفحه

22

فصلنامه

فصلنامه مشرق موعود, بهار 1395, دوره 10, شماره 37

نویسنده

جعفري هرندي رضا

ناشر

موسسه آینده روشن

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحليل راهکارهاي موثر بر نهادينه سازي فرهنگ مهدويت در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهر اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 11 =