جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

چکیده

یکی از پرسش‌هایی که اذهان محققان و اطبا را به خود مشغول کرده است بررسی چگونگی تأثیر نگرش فلسفی ابن‌ سینا بر طب اوست. ابن‌سینا در زمینه علم النفس تحقیقات ارزندهای ارائه کرده است که مبنای او در مراحل شناخت بیماری جسمی و روحی و نحوه درمان آن است. ترکیب انسان از نفس و بدن، برخورداری نفس از قوای متعدد، ارتباط نفس و بدن و شرافت مزاج انسان و نزدیکی به اعتدال حقیقی، از نمونه تحقیقات فلسفی ابن‌ سینا در زمینه نفس است که در طب از آن بهره برده است. از تأثیرات مهم علم النفس ابن سینا بر طب او توجه به تأثیر حالات نفسانی بر امور بدنی و بالعکس است. با توجه به این رویکرد وی در برخی موارد به جای تدبیر طبیعی از تدبیر نفسانی استفاده می کند. بر این اساس در طب سینوی در شیوه معالجه به جنبه‌های نفسانی و بدنی به یک اندازه توجه می‌ شود.
تحصیلات

احسان کردی اردکانی:
دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

سمت

نجفقلی حبیبی:
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

تعداد صفحات

15

جزئیات فصلنامه

دو فصلنامه علمی حکمت سینوی_ دوره 18، شماره 51 – شماره پیاپی 51 بهار و تابستان 1393

نویسنده

احسان کردی اردکانی,

نجفقلی حبیبی

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.