جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

چکیده:

پس از پذیرش تجرد نفس، یکی از مسائل مهمی که در فلسفه طرح می شود این است که نفس که موجودی مجرد است چگونه به موجودات محسوس عالم طبیعت علم پیدا می کند و کیفیت ادراک حسی چگونه است؟ مبنای ملاصدرا در مسئلۀ ادراک حسی نسبت به فلاسفۀ قبل از خودش بسیار متفاوت است؛ به طوری که از نظر او، صور علمی حسی، مجرد از ماده اند و فاعل ایجادکنندۀ این صور خود نفس است و نفس به وسیلۀ همین صور به اشیای مادی علم پیدا می کند. بنابراین نفس در خیال متصل، صور اشیای مادی را مشاهده می کند. علامه طباطبایی به گونه ای دیگر در صدد تبیین چگونگی ادراک حسی برآمده است. از نظر ایشان به ازای هر فرد مادی، یک فرد مجرد مثالی در خیال منفصل وجود دارد که در ادراک حسی نفس به علم حضوری، فرد مثالی را که در عالم مثال تحقق دارد، مشاهده می کند. بنابراین ادراک حسی از سنخ علم حضوری است نه علم حصولی. در این نوشتار، ابتدا آرای این دو حکیم در مسئلۀ ادراک حسی بیان شده و سپس صحت این دو دیدگاه نقد و بررسی شده است و بیان شده که مسئلۀ ادراک حسی طبق نظریۀ ملاصدرا قابل حل می باشد اما ادلۀ نظریۀ علامه و لوازم نظریۀ ایشان قابل خدشه است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/20180123152537-9870-64.pdf”]

تحصیلات

جواد پارسایی-دانشجوی دکتری فلسفۀ اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع)نویسندۀ مسئول

سمت

سید محمد موسوی-استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تعداد صفحات

20

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اموزه های فلسفه اسلامی-پاییز و زمستان 1395 – شماره 19

نویسنده

سید محمد موسوی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.