جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان

چکیده:

مطالعه‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم آگاهی خانواده‌های مسلمان نسبت به نهی از اسراف، تبذیر و پیامدهای آنها، یکی از مسائل درگیر بیشتر خانواده‌ها در جایگاه مصرف‌کننده، نداشتن اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی است. شناسایی علت‌ها و عامل‌های قابل مدیریت این عدم اعتدال، برای اقتصاددانان و متولیان ترویج فرهنگ دینی و نظام آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی می‌تواند اهمیت داشته باشد.

در مقاله پیش ‌رو با استفاده از روش تحقیق تلفیقی به شناسایی این عامل‌ها و تعیین میزان هم‌بستگی آنها و ارتباطشان با رفتار مسرفانه پرداخته شده است. ابزار روش کیفی، مصاحبه‌ با تعدادی از صاحب‌نظران با شیوه گلوله‌برفی و تا حد اشباع نظری و ابزار روش کمی، توزیع پرسش‌نامه بین والدین دانش‌آموزان دبستانی مشهد بود. یافته‌ها نشان می‌دهد سازگاری رفتار با آموزه‌‌های اقتصادی اسلام ـ عدم اسراف و تبذیر ـ با نظم‌پذیری جمعی درون خانواده، آینده‌نگری و تقویت اراده، رابطه معنادار مستقیم دارد که تحت تأثیر عامل‌های ساختاری و زمینه‌ای قرار می‌گیرند. قاعده‌مند‌شدن خانواده نیز تحت تأثیر کیفیت انتقال آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرصت‌سازی و فرصت‌یابی تربیتی درون خانواده و کنش و واکنش درون خانواده نسبت به رعایت آموزه اقتصادی اسلام و کیفیت منبع تأمین معیشت درون خانواده است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/IEC_Volume-15_Issue-60_Pages-113-144.pdf” title=”IEC_Volume 15_Issue 60_Pages 113-144″]

تحصیلات

وحید ارشدی:
دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

سمت

مصطفی سلیمی فر:
هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز مهرام:
هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد صفحات

32

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 15، شماره 60، زمستان 1394

نویسنده

بهروز مهرام,

مصطفی سلیمی فر,

وحید ارشدی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.