جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد

چکیده:

با بروز تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، روابط اعضای خانواده با یکدیگر تغییر کرده که از جمله­ آنها رابطه بین پدر و فرزند می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان می‌پردازد. این پژوهش با روش پیماش و جامعه آماری کلیه خانواده‌های شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. لذا پژوهش به بررسی تأثیر نقش پدری در ابعاد بازی، عاطفی و پرورشی، ارائه‌دهنده خدمات، حمایتی، مراقبتی، هویت بخشی و تربیت اجتماعی و روانی بر تربیت دینی پرداخته است. ابزار پژوهش پس از طراحی اعتبارسنجی و پایایی سنجی شده و به صورت مصاحبه اجرا گردیده است.

یافته­ ها نشان می‌دهد، فرضیات پژوهش تأییدشده و نقش بازی کردن، نقش عاطفی و پرورشی، نقش ارائه‌دهنده خدمات، نقش حمایتی، نقش مراقبتی، نقش هویت ­بخشی­ جنسیتی و در نهایت نقش تربیت اجتماعی بر نقش تربیت­ دینی پدر تأثیر معنی‌داری داشته و نقش مراقبتی نیز بی‌تأثیر است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در خانواده های امروزی پدران با توجه به ابعاد چندگانه وظایف خود نقش مهمی را در تربیت دینی فرزندان خود دارند و این ظرفیت­ها می توانند با آموزش و فرهنگ سازی در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

تحصیلات

حمید مسعودی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن نوغانی –
محمد مظلوم خراسانی –

سمت

حمید مسعودی-
محسن نوغانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مظلوم خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد صفحات

25

فصلنامه

دوفصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 10، شماره 20، بهار 1394

نویسنده

حمید مسعودی,

محسن نوغانی,

محمد مظلوم خراسانی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + هشت =