جلد پشتی
پیش نمایش

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و پریشانی روانی زنان معتاد با تأکید بر مفاهیم نهج‌البلاغه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تربیت اسلامی، دوره 13، شماره 27، پاییز 1397

چکیده:

این مقاله با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و پریشانی روانی زنان معتاد انجام شد. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون−پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه معتادان زن (34 نفر) مراجعه‌کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان رودسر در سال 1395 بود که از میان آنها، 24 زن معتاد که بیشترین نمره پریشانی روانی و کمترین نمره عزت ‌نفس را کسب کرده بودند، به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) گمارده شدند. سپس، آموزش مهارت‌های زندگی با استفاده از مفاهیم و آموزه‌های نهج‌البلاغه گردآوری، تدوین و طی 10 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه آموزش داده شد؛ درحالی‌که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. در پایان، هر دو گروه به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین مفاهیم نهج‌البلاغه و عزت ‌نفس و رابطه منفی معناداری بین مفاهیم نهج‌البلاغه و پریشانی روانی وجود دارد. بنابراین، آموزش مهارت‌های زندگی با تأکید بر مفاهیم نهج‌البلاغه به کاهش پریشانی روانی و افزایش عزت‌ نفس در گروه آزمایش منجر شده است؛ ولی این نتیجه درباره گروه کنترل به‌دست نیامد.

دانلود فایل
نویسنده

بهمن اکبری,

لیلا مقتدر,

محمدجواد آقاجانی

تحصیلات

محمدجواد آقاجانی –
بهمن اکبری –
لیلا مقتدر-

سمت

محمدجواد آقاجانی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهمن اکبری گروه روانشناسی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
لیلا مقتدرگروه روانشناسی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

تعداد صفحات

20

فصلنامه

دوفصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 13، شماره 27، پاییز 1397

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و پریشانی روانی زنان معتاد با تأکید بر مفاهیم نهج‌البلاغه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + سیزده =