جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی و نقد دیدگاه دکتر نصر در باب معماری اسلامی و ویژگی‌های آن

چکیده:

سنت آن طریقی است که شاکله‌بخش امور زندگی می‌گردد و زمانی که جایگزینی غیرخودی بیابد باید نام غیرخودی نیز برآن نهاد. معماری مهم‌ترین جنبه‌ای است که خودی بودن آن اَهم بر تمامی موضوعات زندگی بشر است. رابطه‌ای که سنت با معماری‌اسلامی دارد همچون رابطه علت و معلول است که بدون حضور سنت دیگر نام نیز تشخص حضور ندارد. در این نوشتار نگارنده با دیدی بی‌طرفانه براساس نظرات دکتر نصر به عنوان متفکری در عصر حاضر که تمامی نگاه خود را معطوف به این امور نهاده است، تلاش دارد معنای اساسی سنت را در باب ویژگی شناسی و تعریف اساسی معماری‌اسلامی براساس روشی تحلیلی-استنباطی به‌دست آورد. معماری اسلامی امری فراموش شده در بین بناهای موزه‌ای نیست، امری است که در هر زمان انجام شدنی می‌باشد اما با همراهی ویژگی‌ها و الحاقاتی که اساس آن را به همراه دارند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/CW_Volume-8_Issue-3_Pages-91-110.pdf” title=”CW_Volume 8_Issue 3_Pages 91-110″]

تحصیلات

امیرحسین فرشچیان:
دانشجوی دکتری تخصصی معماری‌اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ﻫﻨﺮ‌ ﺍﺳﻼمی تبریز، تبریز، ایران

سمت

مرتضی شجاری:
عضو هیئت علمی و استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

تعداد صفحات

20

فصلنامه

دو فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت معاصر، دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396

نویسنده

امیرحسین فرشچیان,

مرتضی شجاری

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی و نقد دیدگاه دکتر نصر در باب معماری اسلامی و ویژگی‌های آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.