جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی نقش تمییزی تاب آوری روان شناختی و سبکهای مقابله ای هیجان مدار و مسئله مدار در پیش بینی پروفایل آشفتگی روان شناختی دانشجویان و مقایسه آن بر اساس جنسیت

تعدادصفحات

17

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی- فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره 6، شماره 19، تابستان 1395

نویسنده

اسماعیل سلیمانی,

اکبر عطادخت,

کریم بابایی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی نقش تمییزی تاب آوری روان شناختی و سبکهای مقابله ای هیجان مدار و مسئله مدار در پیش بینی پروفایل آشفتگی روان شناختی دانشجویان و مقایسه آن بر اساس جنسیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − چهار =

ویراستاری نقد و بررسی

چکیده:

بررسی نقش تمییزی سبکهای مقابله ای و تاب آوری روان شناختی در پیش بینی پروفایل آشفتگی روان شناختی در دانشجویان. روش: روش پژوهش، از نوع همبستگی و علی مقایسه ای و جامعه آماری آن، دانشجویان غیر بومی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-1394 بودند. از این جامعه، 200 دانشجوی ساکن خوابگاههای دانشگاه ارومیه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پروفایل آشفتگی روان شناختی، مقیاس تاب آوری و پرسشنامه سبکهای مقابله اندلر و پارکر استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین تاب آوری و پروفایل آشفتگی روان شناختی همبستگی منفی؛بین پروفایل آشفتگی روان شناختی و سبک مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای سبکهای مقابله ای(هیجان مدار)، تاب آوری و جنسیت به خوبی توانستند پروفایل آشفتگی روان شناختی را پیش بینی کنند. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میزان مولفه های پروفایل آشفتگی روان شناختی(افسردگی، اضطراب و استرس) در دانشجویان دختر و پسر به طور آماری متفاوت است. نتیجه گیری: با بهبود سبکهای مقابله ای و افزایش سطح تاب آوری دانشجویان، میزان افسردگی، اضطراب و استرس کاهش می یابد.