جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی مؤلفه‌های افزایش میزان شرکت‌کنندگان در نمازهای جماعت (مورد مطالعه بسیجیان شهر کرمانشاه)

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی مؤلفه‌های افزایش میزان شرکت‌کنندگان در نمازهای جماعت میان بسیجیان شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری کل اعضای فعال بسیج شهر کرمانشاه است که طبق آمار معاونت بسیج علمی سپاه حضرت نبی اکرمn کرمانشاه برابر223.565  می‌باشند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه توأم با مصاحبه و جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین‌ها و برای برآورد مدل پژوهش از رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که مؤلفه‌هایی مانند جامعه‌پذیری مذهبی (45/0)، میزان پاداش‌دهی (24/0)، ویژگی‌های امام جماعت (33/0)، زمان نماز (36/0) و کیفیت نمازخانه (33/0) دارای رابطه معناداری با افزایش میزان شرکت‌کنندگان در نمازهای جماعت در شهر کرمانشاه می‌باشند. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوه گام‌به‌گام نشان می‌دهد که مؤلفه‌هایی مانند میزان جامعه‌پذیری مذهبی، میزان کیفیت مکان نمازخانه، مناسب بودن زمان نماز، ویژگی‌های امام جماعت و میزان پاداش‌دهی به ترتیب میزان اهمیت در تبیین متغیر وابسته وارد معادله شده‌اند و روی‌هم‌رفته توانسته‌اند 58 درصد از تغییرات درونی متغیر وابسته (میزان شرکت در نمازهای جماعت) را تبیین و پیش‌بینی نمایند.

تحصیلات

سمت

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

تعداد صفحات

25

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399

نویسنده

علی مرادی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی مؤلفه‌های افزایش میزان شرکت‌کنندگان در نمازهای جماعت (مورد مطالعه بسیجیان شهر کرمانشاه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =