جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot)

چکیده:

قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیش فرض های مؤثر در تحلیل فقهی این گونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورت ها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/1566966120-10194-95-1.pdf”]

تحصیلات

بلال شاکری-دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق دانشگاه فردوسى مشهد (نويسندۀ مسئول

سمت

حسین ناصری مقدم-دانشيار دانشكدۀ الهيات و معارف اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد

تعداد صفحات

24

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی فقه – سال بیست و پنجم -پاییز 1397 -شماره 3 (پیاپی 95)

نویسنده

بلال شاكری,

حسين ناصر ی مقدم

ناشر

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.