جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی عملکرد فین‌تکهای اعتباری و ارائه مدل کسب و کار فین‌تک اعتباری سازگار با عقوداسلامی

چکیده:

امروزه فن‌آوری‌های مالی در بخش وام‌دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه‌یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می‌باشد. راه‌اندازی فین‌تک اعتباری فرد به فرد می‌تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش‌های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفته بازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین‌تک‌های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین‌تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می‌پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص – کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام‌دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می‌شود.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/IEC_Volume-20_Issue-78_Pages-241-273.pdf” title=”IEC_Volume 20_Issue 78_Pages 241-273″]

تحصیلات

حسین کورش پسندیده پردیس البرز دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

سمت

علی سوری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران -تهران -ایران
قهرمان عبدلی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – تهران – ایران

تعداد صفحات

33

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 20، شماره 78، تابستان 1399

نویسنده

حسین کورش پسندیده,

علی سوری,

قهرمان عبدلی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی عملکرد فین‌تکهای اعتباری و ارائه مدل کسب و کار فین‌تک اعتباری سازگار با عقوداسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.