جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 89 است. روش پژوهش، توصیفی ـ هم­بستگی و جامعۀ آماری 184 نفر از معلمان زن شهر اصفهان‌اند که با روش تصادفی انتخاب شده‌­اند. برای گردآوری داده­‌ها، از دو ابزار استفاده شده است. ابزار اول،  معدل دانش‌­آموزان در سه یادگیری کلامی و ریاضی و اجتماعی و ابزار دوم، پرسش­نامۀ محقق ساخته بوده‌است.  ضریب پایایی پرسش­نامۀ باور جنسیتی 88/0 و پایایی پرسش­نامۀ انتظار جنسیتی 96/0 به دست آمده است. نتیجه­‌ها نشان می­‌دهد بین باورهای جنسیتی معلمان و یادگیری کلامی و ریاضی دانش­‌آموزان، رابطۀ معنادار وجود ندارد، اما بین باور جنسیتی معلمان با یادگیری اجتماعی، رابطۀ معنادار وجود دارد. میان انتظارهای جنسیتی و یادگیری کلامی و اجتماعی رابطۀ معنادار وجود ندارد، اما بین انتظارهای جنسیتی معلمان و یادگیری ریاضی رابطۀ معنادار وجود دارد که با افزایش انتظار جنسیتی معلمان یادگیری ریاضی دانش­‌آموزان افزایش می­یابد.

تحصیلات

فاطمه السادات موسوی ندوشن :
کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

سمت

مصطفی شریف:
استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
سید ابراهیم میرشاه جعفری:
دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات

19

جزئیات فصلنامه

پژوهش نامه زنان_ دوره 2، شماره 3 – شماره پیاپی 3 تابستان 1390

نویسنده

سید ابراهیم میرشاه جعفری,

فاطمه السادات موسوی ندوشن,

مصطفی شریف

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.