جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه فضیلت سازمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی و سـبک زنـدگی اسلامی در قالب یک مـدل علّی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعة آماری تحقیق در بر گیرنده کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت بوده است که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات و داده‌های پژوهش با بکارگیری 165 پرسشنامه توزیع و جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی بر روی سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد. رابطه مثبت و معنادار میان سبک زندگی اسلامی با سرمایه اجتماعی تایید نشد. سرمایه روان‌شناختی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه اجتماعی دارد. سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با فضیلت سازمانی دارد. سرمایه روان‌شناختی رابطه مثبت و معناداری با فضیلت سازمانی دارد.

تحصیلات

رضا شریعتی دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
مهدی افخمی اردکانی –
حسین حبیبی تبار-

سمت

رضا شریعتی –
مهدی افخمی اردکانی مربی، پژوهشگاه صنعت نفت،تهران ،ایران.
حسین حبیبی تبار استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

تعداد صفحات

20

فصلنامه

فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398

نویسنده

رضا شریعتی,

مهدی افخمی اردکانی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =