جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی

چکیده:

پیوند عمیق بین فرهنگ دینی و مقوله تفسیر متون دینی در جوامعی کـه مبتنـی بـر وحی و کلام الهیاند،سبب میشود تا ارائه نظریات نو در این زمینه ،عالمـان دینـی را با پرسش های جدیدی مواجه کند. از جمله مهم ترین مسائل ، مسئله دسـتیابی بـه قصد مولف و به تبع آن دستیابی به فهم عینی وپایـان پـذیر فرآینـد تفسـیرو فهـم است . مقاله حاضر در پی بررسی تطبیقی آرای هرمنوتیکی شلایرماخرو گـادامردر باب فرآیند فهم و تفسیر است که قابل تسـری بـه عرصـه تفسـیر متـون دینـی نیـز هست.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-13_Issue-49_Pages-121-148.pdf” title=”ZEHN_Volume 13_Issue 49_Pages 121-148″]

تحصیلات

محمدرضا اسدی: –
فاطمه نورنژاد: کارشناسی ارشد فلسفه دین

سمت

محمدرضا اسدی: استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه
فاطمه نورنژاد: –

تعداد صفحات

27

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 13، شماره 49، زمستان 1391

نویسنده

فاطمه نورنژاد,

محمدرضا اسدی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.