جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسي وضعيت حيطه هاي مختلف انتظار فرج در دانشجويان و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي

چکیده:
مساله مهدويت و انديشه ظهور مهدي موعود (عج) در آخرالزمان، در دين مبين اسلام مساله اي اصيل، ريشه دار و باسابقه است که هرگز با گذشت زمان، کهنه و فرسوده نمي شود. با توجه به لزوم شناخت امام عصر (عج) در مذهب شيعه و به ويژه در کشور ما، پژوهش حاضر به بررسي ميزان انتظار فرج، حيطه هاي مختلف آن و رابطه اش با ويژگي هاي جمعيت شناختي در دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور استان چهارمحال و بختياري پرداخته است.
روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است و براي نمونه گيري از روش خوشه اي چندمرحله اي استفاده شده است. به اين ترتيب که با انتخاب تصادفي پنج دانشگاه پيام نور شهرکرد، بروجن، فارسان، فرخ شهر و گندمان- که تعداد دانشجويان آن ها در مجموع 15175 نفرند- به تناسب تعداد دانشجويان آن ها 362 نفر را برگزيديم. ابزار اندازه گيري، شامل پرسش نامه سنجش انتظار فرج و پرسش نامه مشخصات جمعيت شناختي شامل جنسيت، وضعيت تاهل، سن، رشته تحصيلي، وضعيت اقتصادي و دانشگاه است. پايايي پرسش هاي سنجش انتظار فرج از طريق ضريب آلفاي کرونباخ 0.86 برآورد شده است. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون نرمال استاندارد، تي مستقل زوجي و آناليز واريانس تجزيه و تحليل گرديده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد انتظار ظهور در بين دانشجويان از سطح متوسط بالاتر است و آن ها منتظر ظهور حضرت هستند. در ميان حيطه هاي گوناگون انتظار فرج، بيشترين درصد پاسخ هاي موافق و کاملا موافق دانشجويان به اهميت داشتن سلامتي و آرامش حضرت اختصاص دارد. از ميان متغيرهاي جمعيت شناختي دانشجويان، تنها جنسيت، سن و دانشگاه با ميزان انتظار فرج آن ها داراي رابطه اي معنادار است

تعداد صفحه

20

فصلنامه

فصلنامه مشرق موعود, زمستان 1394, دوره 9, شماره 36

نویسنده

قلمكاريان سيدمحمد,

مرادي اعظم

ناشر

موسسه آینده روشن

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسي وضعيت حيطه هاي مختلف انتظار فرج در دانشجويان و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =