جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسى لزوم تحقق محکى در ازاى حاکى با توجه به مراتب مختلف حکایت

چکیده:

با توجه به تضایف دو مفهوم «حاکى» و «محکى»، در صورت تحقق واقعى حاکى، تحقق محکى نیز ضرورى خواهد بود؛ اما به رغم تحقق حکایت در همه صور ذهنى، محکى تنها در ازاى تصدیقات صادق در عالم واقع تحقق دارد. پرسش این است که چگونه مى توان مفاهیم و گزاره هاى داخل ذهن غیر از تصدیقات صادق را داراى حکایت دانست، با این حال محکى آنها در نفس الامر متناسبشان تحقق نداشته باشد؟ برخى اندیشمندان با استناد به ذاتى بودن حکایت، بر این باورند که حکایتِ واقعى، منحصر به تصدیقات صادق نبوده، در همه انواع مفاهیم و گزاره ها به نحو ذاتى و بالفعل تحقق دارد. استاد مصباح ضمن قبول اصل حاکم بر متضایفان، با قول به مراتب حکایت و معانى مختلف براى آن، تحقق حکایت واقعى را در واپسین مرتبه از مراتب حکایت یعنى «حکایت تام» منحصر ساخته اند. بنابراین دیگر لزومى نمى بیند که براى تحقق حکایت در دیگر مراتب، به دنبال وجود محکى در یکى از عوالم نفس الامرى باشیم. در این مقاله صرفا بر اساس نظریه حکایت شأنى، التزام به تحقق واقعى محکى را در هریک از مراتب حکایت دنبال کرده، نظر صحیح را تبیین و بررسى مى کنیم.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/08/20171227092518-9722-228.pdf”]

تحصیلات

مهدی احمد خان بیگی-دکتری فلسفه تطبیقی موسسه اموزشی و پژوهشی اما خمینی ره

سمت

مجتبی مصباح-دانشیار گروه فلسفه موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی ره

تعداد صفحات

26

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی معرفت فلسفی-سال چهاردهم-پاییز 1395-شماره 1 (پیاپی 53)

نویسنده

مجتبی مصباح,

مهدی احمد خان بیگی

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بررسى لزوم تحقق محکى در ازاى حاکى با توجه به مراتب مختلف حکایت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.