جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازشناسی مذاکرۀ سیاسی امام حسن (ع)؛ اصول گفتمان صلح

چکیده:
صلح امام حسن(ع) با معاویه، یکی از پرمناقشه‌ترین رویدادهای تاریخی است که برداشتهای مختلفی از آن، صورت گرفته است. عده‌ای آن را اقدامی عزتمندانه در مواجهه با مخالفان و از مقولة مذاکرات سیاسی حکیمانه می‌دانند که دارای اصول و ضوابطی معین است و برخی دیگر آن را اقدامی منفعلانه و از سر ضعف می‌پندارند. در این پژوهش، با تبیین معنا و مؤلفه‌های مذاکرة سیاسی و مروری اجمالی بر ماجرای گفت‌وگوهای صلح امام حسن(ع) با معاویه، در بررسی تطبیقیِ شاخصه‌های مذاکرة سیاسی با ویژگی‌ها و شرایط حاکم بر جریان این صلح، مشخص می‌گردد که این گفت‌وگوها، از نوع مذاکرة سیاسی با مخالفان است و بر اساس اصول و ضوابطی خاص صورت گرفته است. این مطالعه، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی منابع معتبر تاریخی- رواییِ مرتبط با این جریان، مهم‌ترین اصول و ضوابط مذاکرة امام حسن(ع) در صلح با معاویه را با لحاظ زمان، در قالب اصول «پیش از مذاکره»، «حین مذاکره» و «بعد از مذاکره» تقسیم و مورد بررسی و تبیین قرار می‌‌دهد.

تحصیلات

محمد قاسمی شوب دانشجوی دکتری الهیات- علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سمت

محمد قاسمی شوب دانشجوی دکتری الهیات- علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد رضا شاهرودی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید محمد علی ایازی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تعداد صفحات

19

فصلنامه

فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی دوره 8 شماره 18

نویسنده

محمد قاسمی شوب,

محمدرضا شاهرودی

ناشر

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بازشناسی مذاکرۀ سیاسی امام حسن (ع)؛ اصول گفتمان صلح”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.