جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازخوانی لوازم معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع

چکیده:

در برابر نظریۀ وجود ذهنی، اخیراً دیدگاهی ارائه شده است که در آن دیدگاه، وجود ذهنی ماهیات در علمِ حصولیِ ما به آنها نفی می‌شود و برای معلوم بالذات مطلق و معلوم بالذات مقید – که در این دیدگاه به ترتیب «معنا» و «مصداق» خوانده شده‌اند – تحققی جدا و مستقل از تحقق علم حصولی – که در این دیدگاه «مفهوم» خوانده می‌شود – ادعا می‌شود. در این دیدگاه، از تفکیک معنا و مصداق و مفهوم و واقع از همدیگر لوازمی به دست می‌آید که پذیرفتن آنها سبب بروز تغییراتی اساسی در دیدگاه های معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی خواهد شد. در این نوشتار، ما به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت: آیا صاحبان این دیدگاه دلیلی در اثبات تمایز معلوم بالذات از علم حصولی آورده‌اند یا نه نشان خواهیم داد که نه تنها این دیدگاه بدون دلیل است بلکه لوازمی که در این دیدگاه برای تفکیک معنا از مفهوم و واقع و مصداق ذکر شده است با هم سازگار نیستند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/PWQ_Volume-8_Issue-تابستان-95-مسلسل-28_Pages-149-171.pdf” title=”PWQ_Volume 8_Issue تابستان 95 – مسلسل 28_Pages 149-171″]

تحصیلات

سمت

استادیار دانشگاه پیام نور همدان

تعداد صفحات

23

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت، سال هشتم، شماره 28، تابستان 1395

نویسنده

علی اصغر مروّت

ناشر

دانشگاه باقر العلوم (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بازخوانی لوازم معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.