جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بازتاب‌های استعمار غربی بر جهان اسلام

چکیده:
زمینه‌های اولیه ظهور استعمار غربی پس از رنسانس شکل گرفت و در قرن‌های بعدی، قوام و در کشورهای مسلمان تداوم یافت. با این وصف، همه زوایای این پدیده نامیمون بر جهان اسلام آشکار نشده و به دلیل سیطره فکری استعمار، گرایش به کاوش در آن، چندان جدی نبوده است. بنابراین، پرسش از بازتاب‌های دیرپای استعمار غربی در دو حوزه فرهنگی و سیاسی در کشورهای مسلمان هم‌چنان پیش روی ماست.(سؤال) استعمار، در عقب‌ماندگی جهان اسلام نقش مؤثر داشته است، اما نمی‌توان به عوامل داخلی بی‌توجه بود این عوامل، گاه زمینه سیطره استعمار را فراهم می‌آورد، هر چند تأکید بر تأثیر عمیق‌تر استعمار در مقایسه با اسناد تاریخی، قابل اثبات است. (فرضیه) شناخت بازتاب-های استعمار، باعث وسعت نظر و عمل در سطح فرهنگ و سیاست در عصری است که باید جهان اسلام با بررسی داشته‌های خود، سلطه غرب را برای دست‌یابی به جایگاه واقعی خود بشکند.(هدف) در این مقاله، دست‌یابی به پاسخ سؤال و سنجش فرضیه آن، تنها از طریق توصیفی تاریخی- تحلیلی آن‌جام می‌پذیرد.(روش) دست‌رسی به رابطه مستقیم کاهش حضور اجتماعی دین در عقب‌ماندگی‌های جهان اسلام بر خلاف جهان غرب، دستاوردی است که می‌تواند نگاه جدیدی را در رهبران اسلامی برای نجات جهان اسلام از بازتاب‌های استعماری فراهم سازد.