جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

چکیده

یکی از عناصر اصلی تعلیم و تربیت، هدف است. اگر تعلیم و تربیت را صیرورت و تحول انسان از وضع موجود به وضع مطلوب تعریف کنیم، بدون شک این تحول نیازمند آگاهی از هدف حرکت یا مجموعه اهدافی است که جهت و مسیر حرکت و سرانجام آن را مشخص می‌ سازد. ابن‌ سینا در ضمن مسائل نفس ‌شناسی به موضوع تعلیم و تربیت انسان پرداخته است و برای حرکت تکاملی انسان هدف اصلی و کلی که همان سعادت حقیقی انسان است، قرار می‌ دهد. او در مسیر رسیدن به این هدف اصلی، اهداف میانی را معرفی می‌ نماید که عبارتند از: اهداف اعتقادی، اهداف اخلاقی، اهداف علمی ـ آموزشی، اهداف فرهنگیـ هنری، اهداف اجتماعی، اهداف زیستی ـ جسمانی، اهداف سیاسی ـ اقتصادی.
تحصیلات

کمال نصرتی هشی:
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

سمت

رضا علی نوروزی:
استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
سید ابراهیم میرشاه جعفری :
دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
حسینعلی نصرآبادی:
دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات

12

جزئیات فصلنامه

دو فصلنامه علمی حکمت سینوی_ دوره 18، شماره 51 – شماره پیاپی 51 بهار و تابستان 1393

نویسنده

حسینعلی نصرآبادی,

رضا علی نوروزی,

سید ابراهیم میرشاه جعفری,

کمال نصرتی هشی

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اهداف برنامه تربیتی ابن سینا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.