جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

امکان معرفت عقلی به خداوند متعال از منظر حکیم سبزواری

چکیده:

به‌طور معمول در آثار فلسفی مسلمین، معرفت‌پذیری خداوند به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است بلکه در بیشتر موارد به‌عنوان یک اصل موضوع تلقی گشته است. حکیم سبزواری علی‌رغم رویکرد منتقدانه‌ای که در نسبت با اندیشه‌های تعطیل‌گرایانه اتخاذ نموده، عقل را بدون مدد الهی عاجز از معرفت خداوند می‌داند و بیان می‌کند آنچه که خداوند را از طریق براهین می‌شناسد، عقلی است که به نور خداوند تقویت گشته است و در عین حال عقل از نیل به کنه ذات خداوند ناتوان است، بدان‌جهت که علم حصولی اکتناهی منوط به حصول تام ماهیت معلوم برای عالم است و خداوند به سبب تنزه از ماهیت از دسترسی عقول مبرا می‌باشد. حکیم سبزواری در تبیین نظریه خویش علاوه بر اقامه استدلال، به روایات صادره از ناحیه عصمت و نیز بیانات اهل معرفت استشهاد نموده است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/CW_Volume-8_Issue-3_Pages-21-381.pdf” title=”CW_Volume 8_Issue 3_Pages 21-38(1)”]

تحصیلات

محمدهادی توکلی:
دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی (حکمت متعالیه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

سمت

اعظم قاسمی:
استادیار گروه فلسفۀ دین، پژوهشکده حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

تعداد صفحات

18

فصلنامه

دو فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت معاصر، دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396

نویسنده

اعظم قاسمی,

محمدهادی توکلی

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “امکان معرفت عقلی به خداوند متعال از منظر حکیم سبزواری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.