جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت اسلامی

چکیده:

بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می دهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می کند. عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینه کرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت های شغلی و امنیت جامعه می باشد. سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا می توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه های آن، حاکم اسلامی می تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش رو با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی پرداخته است. روش تدوین مقاله روش تحلیلی  استنباطی است. بدیهی است با توجه به ابعاد موضوع از آموزه ها و روش استدلال اجتهادی نیز استفاده می شود.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/IEC_Volume-18_Issue-71_Pages-99-137.pdf” title=”IEC_Volume 18_Issue 71_Pages 99-137″]

تحصیلات

سیدحمید جوشقانی نائینی-فارغ التحصيل دکترای رشته فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسه امام خميني

سمت

محمدجمال خلیلیان اشکذری-دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

تعداد صفحات

39

فصلنامه

فصلنامه علمی_پژوهشی اقتصاد اسلامی _سال هجدهم_پاییز 1397 شماره 71

نویسنده

سیدحمید جوشقانی نائینی,

محمد جمال خلیلیان اشکذری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.