جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اعتبارسنجی کارکرد معرفتی عقل با تأکید بر دیدگاه شیخ مفید

چکیده:
عقل یکی از منابع مهم معرفتی در کشف حقایق دینی است که کارکرد معرفتی آن در حوزه الهیات از دیرباز نزد دین پژوهان و متکلمان از اعتبار خاصی برخوردار بوده و هم اکنون نیز همچنان بر اعتبارآن تأکید می شود. اما دربین برخی از نحله های فکری-کلامی در نقش آفرینی و کارکرد معرفتی آن نکات قابل تأملی وجود دارند که می توانند شبهاتی ایجاد نمایند که باعث تردید در اعتبارکارکرد معرفتی ادراکات عقلی گردد. از این رو، این پرسش مطرح می گردد که اعتبارکارکرد معرفتی عقل در کشف حقایق دینی چیست؟ این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و باروش توصیفی-تحلیلی به اعتبار کارکرد معرفتی عقل با تأکید بر اندیشه شیخ مفید (ره) بپردازد و یافته این مقاله این خواهد بود که ادراک عقلی در تولید معرفت، معناگری نقل و سنجش بین حق و باطل دارای اعتبارکارکردی است. اگرچه در مواردی همچون؛ ذات خدا، جزئیات دین و امور اخروی مانند عذاب اخروی و معاد جسمانی، محدودیتهایی دارد.

سمت

استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

تعداد صفحات

24

جزئیات فصلنامه

مجله علم و دین_ دوره 11، شماره 20 – شماره پیاپی 20 بهار و تابستان 1398

نویسنده

اسدالله کردفیروزجائی

ناشر

احمد بهشتی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اعتبارسنجی کارکرد معرفتی عقل با تأکید بر دیدگاه شیخ مفید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.