جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اصل علیت

چکیده:

قضیه «هر ممکن بالذاتی نیازمند علت است» را باید تعبیر دقیق اصل علیت به‌‌شمار آورد؛ زیرا بنا بر اصالت ماهیت، امکان ذاتی مناط نیاز ماهیت به علت است و بنا بر اصالت وجود، نشانه احتیاج وجود آن به علت است. این اصل در خصوص صفات اشیا با تعبیر «العرضی یعلل» بیان می‌شود در برابر «الذاتی لا یعلل» که به بی‌نیازی صفات ذاتی شیء از علت اشاره دارد. اصل علیت خود بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح بلامرجح است و به آن فرو کاسته می‌شود؛ لذا از جهت بداهت و عدم بداهت و اثبات‌پذیری و اثبات‌ناپذیری تابع آن است، و همانند اصل مزبور بدیهی اثبات‌ناپذیر است. از اصل امتناع ترجح بلامرجح اصل دیگری منشعب می‌شود: اصل امتناع ترجیح بلامرجح که بیان اصل امتناع ترجح بلامرجح در خصوص فاعل مختار و افعال اختیاری اوست و مانند آن بدیهی اثبات‌ناپذیر است.

دانلود مقاله

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/07/1580211774-9722-65-2.pdf”]

تحصیلات

سمت

استاد گروه فلسفه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

تعداد صفحات

16

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی، شماره 1، پائیز 1398

نویسنده

عبدالرسول عبودیت

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اصل علیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.