جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم

چکیده:

وحی به عنوان واژه­ای معرفتی در قرآن با بسامد بالا به کار رفته است؛ لذا بهره­ گیری از دانش­های زبانی جهت فهم معنای وحی ضروری است. معناشناسی شناختی از جمله دانش­هایی است که راه را برای کشف و تحلیل روابط درون‏ متنی قرآن هموار می­نماید. برای کشف مفهوم قرآنی وحی از یکی از قواعد معناشناسی شناختی یعنی استعاره مفهومی مدد گرفته ­ایم تا از رهگذر بررسی واژه وحی در قرآن به مفهوم­ سازی الهی در‏این‏ باره نائل آییم و از تحمیل انگاره­های غیرقرآنی جلوگیری گردد. قرآن برای بیان مفاهیم والای خویش مخاطب را از رهگذر امور مادی به تأمل در امور غیبی فرا می­خواند. در نگاه قرآنی، نبی مخاطب کلام الهی و وحی فرایندی است که طی آن خداوند با نبی ارتباط برقرار می‏کند و محتوایی ارسال می‎گردد. مفهوم دریافتی نبی عیناً همان محتوای ارسالی خداوند است و نبی طی فرایند وحی، نقشی انفعالی دارد. وحی تجلی کلام و تکلم الهی است. ویژگی مفهوم­ سازی قرآنی، تأکید بر ارتباطی ‏بودن فرایند وحی است که به کسب معرفت می­انجامد؛ لذا وحی در قرآن تلفیقی از جنبه ارتباطی و معرفتی است؛ ارتباطی که از سنخ ارتباط کلامی است. مفهوم­ سازی خداوند از وحی غالباً از طریق الگوی گوینده- شنونده بیان شده است؛ بنابراین وحی سرشتی کلامی دارد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/ZEHN_Volume-21_Issue-81_Pages-5-34.pdf” title=”ZEHN_Volume 21_Issue 81_Pages 5-34″]

تحصیلات

منا فریدی خورشیدی: دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث

سمت

علیرضا قائمی نیا: دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شعبان نصرتی: استادیار گروه کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث

تعداد صفحات

30

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 12، بهار1399

نویسنده

شعبان نصرتی,

علیرضا قائمی نیا,

منا فریدی خورشیدی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.