جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی

چکیده

انتوتئولوژی، حضور همزمان هستی‌شناسی و الهیات را در متافیزیک به رسمیت می­ شناسد. در انتوتئولوژی، خدا در مفهوم متافیزیکی خویش، به مثابة موجودی در میان دیگر موجودات است با شماری از صفات ایجابی همانند علت‌العلل و ذاتی دست‌یافتنی و شناختنی و قابل‌نامگذاری برای بشر. به ادعای هایدگر، متافیزیک با ساختار انتوتئولوژیک خود، خدا را به مفهومی متافیزیکی تنزل داده که فاقد هر گونه شکوه و هیبتی برای عبادت است. پرسش این است که آیا فلسفة سینوی ساختاری انتوتئولوژیک دارد؟ دستاوردهای این پژوهش عبارت است از: یکم. تلقی هایدگر از متافیزیک تلقی نادرستی است که فلسفة سینوی آن ویژگی‌ها را ندارد. حتی درصورت عدم‌پذیرش دلایل ارائه‌شده در نادرستی این تلقی، و به فرض صحت آن، مؤلفه­ ها و لوازم انتوتئولوژی به روایت هایدگر و ماریون را نمی‌توان در فلسفة سینوی به‌نحو قاطع یافت؛ دوم. هرچند ابن‌سینا از خدا به جهت وجودش در فلسفة اولی سخن می‌گوید، اما وجود را نه حقیقت خدا که از لوازم حقیقتش می­داند و حقیقتش را نامعلوم معرفی می‌کند. در عوض برای جبران محدودیت­های شناختی فراروی بشر در متافیزیک سعی می‌کند فیلسوفانه از امکانات درونی تعالیم وحیانی مدد گیرد و به‌جای به‌کارگیری الهیات ایجابیِ انتوتئولوژی از متافیزیک سلبی ـ ایجابی بهره ببرد.
سمت

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید رجاییT تهران، ایران

تعداد صفحات

18

نویسنده

عبدالله صلواتی

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.