جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی دیدگاه‌های رایج در مسئلۀ «ذهن – بدن» در دو مسئلة «هویت معرفت» و «ارتباط ذهن و بدن»

چکیده:

مسئلۀ «ذهن – بدن» که در حوزة فلسفی اسلامی و فیلسوفان قدیمی غربی به شکل «نفس – بدن» مطرح شده است، از دیرباز یکی از مسائل محوری در فلسفه، به‌ویژه در میان فیلسوفان ذهن متأخر بوده است. در این میان، دو مسئلة «هویت معرفت» و «نحوة ارتباط ذهن و بدن» را می‌توان از بنیادی‌ترین و محوری‌ترین چالش‌ها دربارة دیدگاه‌های گوناگون طرح‌شده دربارة مسئلة ذهن – بدن دانست. این پژوهش بر آن است که دیدگاه‌های مختلف رایج در مقولة ذهن – بدن را در رویارویی با این دو چالش بنیادین بیازماید. بدین منظور و در گام نخست، یازده دیدگاه را که در حکم دیدگاه‌های رایج در دو حوزة فلسفی اسلامی و غربی هستند، معرفی کرده، سپس هر یک از این دیدگاه‌ها را با دو چالش اساسی معهود، یعنی «ارائۀ تحلیل مناسب از هویت معرفت» و «توجیه مناسب از نحوة ارتباط ذهن و بدن»، روبه‌رو ساخته و پاسخ هر دیدگاه را به این مسائل بنیادین آورده و این پاسخ‌ها را داوری کرده ‌است. در پایان – و با تحلیل دستاورد این مقایسه – چنین نتیجه‌گیری می‌شود که تنها دیدگاه خاص حکمت متعالیه از رویا‌رویی با این دو مسئله سربلند بیرون می‌آید.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/ZEHN_Volume-19_Issue-73_Pages-179-209.pdf” title=”ZEHN_Volume 19_Issue 73_Pages 179-209″]

تحصیلات

حسین مطلبی کربکندی: دانشجو دکتری رشته کلام اسلامی دانشگاه قم

سمت

تعداد صفحات

31

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن – دوره 19، شماره 73، بهار 1397

نویسنده

حسین مطلبی کربکندی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ارزیابی دیدگاه‌های رایج در مسئلۀ «ذهن – بدن» در دو مسئلة «هویت معرفت» و «ارتباط ذهن و بدن»”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.