جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی

چکیده:

مخارج مذهبی از جمله زکات، انفاق، خمس، کمک به ایتام و … افزون بر در نظر گرفتن منافع جمعی در کنار منافع فردی در رفتار اقتصادی مسلمانان، باعث رشد روحی و حتی رشد اقتصادی جوامع می‌شود. لذا بررسی اثرات نرخ تورم و بیکاری بر این نوع مخارج خداپسندانه یکی از نیازهای سیاست‌گذاری اقتصادی در جامعه اسلامی برای گسترش و تقویت این کردارها به منظور افزایش سطح رفاه جامعه می‌باشد. روش پژوهش درمقاله حاضر از نوع تحلیلی ـ توصیفی و روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 28 استان ایران طی دوره 1393- 1376 به منظور بررسی اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی می‌باشد. به این منظور داده‌های مورد مطالعه از اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج برآورد بر اساس رویکرد داده‌های ترکیبی پویا نشان می‌دهد که اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی در دوره مورد بررسی منفی و معنادار است. لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی قواعد و سیاست‌های نظارتی مؤثر به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری تدوین کنند تا زمینه مناسب‌تری برای افزایش مخارج مذهبی و بهبود رفتارهای خداجویانه فراهم گردد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/IEC_Volume-17_Issue-68_Pages-65-85.pdf” title=”IEC_Volume 17_Issue 68_Pages 65-85″]

تحصیلات

سحر لویی:
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

سمت

مهدی قائمی اصل:
استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

تعداد صفحات

21

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی،دوره 17، شماره 68، زمستان 1396

نویسنده

سحر لویی,

مهدی قائمی اصل

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.