جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اجتهاد چندمرحله ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی

چکیده:

روش شناسی علوم انسانی به عنوان دانش درجه دوم، یکی از محورهای اصلی فلسفه علوم انسانی است. در باب علوم انسانی موجود رویکردهای مختلفی مطرح بوده و مکاتب مختلفی نظیر رویکرد پوزیتیویسم، تفسیری (تفهمی)، انتقادی و… شکل گرفته است؛ اما در باب علوم انسانی اسلامی و روش آن، در ابتدای راه قرار داریم. از مهم ترین مسائل در این زمینه، شناخت «روش علوم انسانی اسلامی» است. در باب چیستی «روش علوم انسانی اسلامی» مسائل مختلفی مطرح است؛ از جمله اینکه مراد از «روش علوم انسانی اسلامی» چیست و دارای چه ویژگی هایی است؟ برخی از ویژگی ها و بایسته های روش علوم انسانی اسلامی عبارت اند از: منظومه ای بودن و رعایت اقتضائات منظومه و الگوی اسلامی، ابتنا بر مبانی دینی و اسلامی، دارای چهارچوب نظری، انعطاف پذیری، دارای سطوح مختلف، جامعیت و کمال، تعمیم پذیری و… که مقاله حاضر می کوشد ویژگی های یادشده را بررسی کند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/20170220063836-9436-165.pdf”]

تحصیلات

رسول خوانساری-کارشناس ارشد پژوهشکده پولی وبانکی و دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

سمت

سید عباس موسویان -دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

تعداد صفحات

33

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی-سال شانزدهم-پاییز 1395-شماره 63

نویسنده

رسول خوانساری,

سید عباس موسویان

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اجتهاد چندمرحله ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.