جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

اثربخشی نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

چکیده:
هدف این پژوهش، تأثیر نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم قرآنی در دانش‎آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه دو شهر ارومیه بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوۀ اجرا، شبه تجربی از نوع پیش‌آزمون−پس‌آزمون با گروه کنترل می‎باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ چهارم مدارس ابتدایی به تعداد 2361 نفر بود که از بین آنها 54 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به شکل تصادفی جایگزین شدند. پیش از شروع برنامه مداخله، آزمون محقق‌ساخته یادگیری مفاهیم دینی (شامل اعتقادات، احکام و اخلاق) و مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر، برای هر دو گروه به‌عنوان پیش‌آزمون اجرا شد. سپس متغیر مستقل (نرم‌افزارهای تلاوت قرآن) در هشت جلسه (یک ساعته) بر روی گروه آزمایش اجرا و گروه کنترل با استفاده از روش سنتی آموزش دیدند. پس از پایان آموزش‎ها، آزمون‎های بالا دوباره برای هر دو گروه به‌عنوان پس‌آزمون اجرا شد. داده‎های گردآوری‌شده از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات انگیزش تحصیلی (درونی و بیرونی) و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‎آموزان دو گروه تفاوت معنا‎دار وجود دارد (05/0 >P)؛ به بیانی دیگر، نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی (درونی و بیرونی) و یادگیری مفاهیم دینی مؤثر است.

تحصیلات

اشرف سخندان اصل دانش آموخته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد ارومیه
جواد کیهان –

سمت

اشرف سخندان اصل –
جواد کیهان گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

تعداد صفحات

18

فصلنامه

فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه وره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399

نویسنده

اشرف سخندان اصل,

جواد کیهان

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “اثربخشی نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =