جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

آیا تمایز تحلیلی / تالیفی جزمی است؟

چکیده:

تمایز موجود میان صدق های تحلیلی (Analytic Truths) – صدق هایی که فقط ریشه در معانی دارند و به امور واقع وابسته نیستند- با صدق های تالیفی (Synthetic Truths) – که به امور واقع وابسته اند- در قرن بیستم مناقشات فراوانی را سبب شده است. در این مقاله با بررسی تاریخچه این تمایز، دلایل اهمیت آنرا برایتجربه گرایان جدید روشن خواهیم کرد و پس از آن به نحوه برقراری این تمایز در زبان های مصنوعی از دید کارنپ پرداخته می شود. کواین، مشهورترین منتقد این تمایز، ملاک تمیز کارنپ را ناکافی دانشته، پذیرش آن را به ارائه «معیارهای تجربی در ترم های رفتارگرایانه قابل کاربرد در زبان طبیعی» موکول کرده است. در اجابت خواسته کواین، روش تجربی کارنپ که مطابق آن میت وان با مشاهده رفتار زبانی یک فرد، مشخص کرد که یک جمله خاص، آ« گونه که او آن را به کار می برد تحلیلی است یا خیر، طرح می شود. در این مقاله ضمن بررسی مباحث صورت گرفته درباره این موضوع، نشان خواهیم داد که به رغم ادعای کواین، طرد تمایز تحلیلی/ تالیفی ثمرات بدیعی برای تجربه گرایی نداشته و بسیاری از دستاوردهایی که او آنها را نتیجه طرد این تمایز می داند، یا پیش از او بدون طرد تمایز قابل حصول بوده اند یا نتیجه سایر نظرات او می باشند، که آنها نیز مستلزم طرد تمایز نیستند. به این ترتیب نتیجه می گیریم که صرف اعتقاد به وجود افتراق میان صدق های تحلیلی و تالیفی نه تنها جرمی نیست؛ بلکه اصرار بر طرد این تمایز درحالی که به روش تجربی میت وان آن ار مشخص کرد و نیز با وجود نتایج عملی و نظری آن، خود یک جزم است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-11_Issue-42_Pages-81-96.pdf” title=”ZEHN_Volume 11_Issue 42_Pages 81-96″]

تحصیلات

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی

سمت

_

تعداد صفحات

26

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 11، شماره 42، زمستان 1389

نویسنده

مصطفی مهاجری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “آیا تمایز تحلیلی / تالیفی جزمی است؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.