آموزه های بنیادین علم اخلاق (1و2)

اسلام به عنوان دین جامع انسان ساز به بعد اخلاقی انسان اهتمام ویژه دارد و در سراسر آموزه های اسلام بعد اخلاقی وجود انسان مطمح نظر بوده است. از این رو می توان گفت اسلام هدایت اخلاقی انسان را در همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی او محقق ساخته است. مکتب اسلام مکتبی فراگیر است و زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر می گیرد. برجستگی مهم اخلاق وحیانی و به ویژه اخلاق اسلامی این است که رهنمودهای اخلاقی آن با ابتناء بر شناخت قطعی از ویژگی های نوعی انسان از یکسو و نیز توجه به ویژگی تحول خواه و پیشرو او در متن اجتماع و مسیر تاریخ، صادر شده است. از این روست که اخلاق اسلامی سازگار با فطرت انسان ها و واقعیت های محیطی ثابت و متغیر انسان است. سازگاری با فطرت موجب می شود که مخاطب تعالیم اسلام، فطرت و وجدان اخلاقی انسان ها باشد، و در نتیجه طرح آموزشهای اخلاقی بدون تمسک به مباحث نظری و فلسفی صورت گیرد. با وجود این، مکتب اخلاقی اسلام بر مبانی فلسفی خاصی استوار است. شناخت این مبانی و تلاش برای تحلیل آموزه های اخلاقی بر اساس مبانی، چهره مکتب اخلاقی اسلام را در عین دلپذیری خردپذیر نیز می سازد. خرد پذیری اخلاق اسلامی صیانت آن از تحریف را در مسیر تاریخ امکانپذیر می کند و تداوم آن برای همه نسل ها و عصرها را به ارمغان می آورد.

کتاب آموزه های بنیادین علم اخلاق اسلامی در بخش نخست کوشیده است تحلیلی از مبانی اخلاق اسلامی عرضه کند و در بخش های بعد با توجه به این تحلیل، اخلاقیات را بر اساس بنیادها و اصول اخلاق اسلامی تحلیل کند. بخش اول به مباحثی همچون تعریف، قلمرو، مبادی و پیش فرض های علم اخلاق اختصاص دارد و بخش های دوم تا چهارم به ترتیب به رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود و رابطه انسان با محیط پرداخته است. و البته در مبحث رابطه انسان با محیط به انواع روابط انسان با محیط طبیعی و انسانی و اجتماعی توجه داشته  است، لکن در این میان به روابط انسان با انسان بسنده نموده و مباحث مربوط به رابطه انسان با طبیعت (اخلاق محیط زیست) و مصنوعات بشری (اخلاق تکنولوژی) را مستقلا مطرح ننموده است.

موضوع:

اخلاق اسلامی

 

مخاطبان اصلی:

طلاب حوزه های علمیه

 

مسائل اصلی:

کتاب، درسی است و محور آن پاسخگویی به سؤالات جدید نیست، بلکه می کوشد پرسش های مطرح در علم اخلاق اسلامی را در قالبی نو تقریر و پاسخ های دانشمندان را به شکل نوین و روزآمد تقریر نماید. البته در بخش اول کتاب نوآوری های افزون بر تقریر نو نیز صورت پذیرفته است.

 

اهداف:

آشنایی با علم اخلاق اسلامی و ارتقاء شناخت نسبت به اخلاق اسلامی، و بالا بردن انگیزه برای حیات اخلاقی بر اساس آموزه های اخلاقی اسلام

 

محدودیت‌های پژوهش:

درسی بودن متن و سطح مقدماتی آن برای طلاب حوزه های علمیه مانع از بسط برخی از مباحث شده است، زیرا اولا محدودیت زمانی ارائه درس در قالب دو سال تحصیلی و ثانیا تلفیق اهداف معرفتی با انگیزشی؛ مجال مباحث نظری را تنگ می کرده است.

 

سال نشر

۱۳۷۹

تعداد صفحات

جلد اول ۲۷۹ و جلد دوم ۲۳۹

شابک جلد ۱

۹۶۴-۵۹۳۴-۰۷-۹

شابک جلد ۲

۹۶۴-۵۹۳۴-۰۸-۷

نویسنده

محمد فتحعلی خانی

ناشر

دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی/ جامعه المصطفی العالمیه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “آموزه های بنیادین علم اخلاق (1و2)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.