بیوگرافی

تصویر نویسنده

مهدی مردانی (گلستانی)

تحصیلات:

حوزوي: سطح 3
دانشگاهي: دکتری
رشته/گرایش تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: بازیابی کتاب زید بن وهب جهنی به عنوان یکی از مصادر کهن نهج البلاغه
واحد/مرکزپژوهشی: دانشگاه قرآن و حدیث قم
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: نظریه توسعه کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی
واحد/مرکزپژوهشی: دانشگاه قرآن و حدیث قم
نوع و محل اشتغال: استادیار پژوهشکده علوم اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

سوابق پژوهشی:

کتاب:

شکوه مولا (نگاهی ديگر به خطبه شقشقيه)
مشهور، 1385

بازیابی کتاب زید بن وهب جهنی(84 ق)
دلیل ما، 1393

توسعه استنباط از فعل معصوم
بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1398

مقاله:

تحلیل روشمند واژه نَفْس در حدیث احتضار پیامبر(ص)
علوم حدیث، 89

روششناسی نقدهای علامه شوشتری ...
پژوهشنامه نهج البلاغه، 24

توسعه روش شناسی استنباط از سنت فعلی
روش شناسی علوم انسانی، 96

توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط...
مطالعات قرآن و حدیث، 21

مبانی و روش های بازیابی متون حدیثی کهن...
تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 21

شیخ صدوق و قاعده رخصت: مفهوم، کارکرد، اعتبار
حدیث پژوهی، 13

کتاب زید بن وهب جهنی از کهنترین مصادر نهج البلاغه
پژوهشهای قرآن و حدیث، 1

ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط
کاوشی نو در فقه، 88

مبانی کلامی توسعه استنباط از رفتار معصوم
تحقیقات کلامی، 14

اعتبارسنجی انگاره ستایش امام علی (ع) از خلیفه دوم
علوم حدیث، 59

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

عصری ‌‌سازی رفتار معصومان
ترویجی
دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره

نقد کتاب توسعه استنباط از فعل معصوم
ترویجی
دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره

سوابق تدریس:

روش شناسی شروح نهج البلاغه
دکتری
دانشگاه قرآن و حدیث (قم)
1 ترم

علوم نهج البلاغه
دکتری
دانشگاه قرآن و حدیث (قم)
1 ترم

تاریخ تحلیلی امام علی(ع)
کارشناسی ارشد
دانشگاه قرآن و حدیث (قم و ری)
7 سال

کتابشناسی نهج البلاغه
کارشناسی ارشد
دانشگاه قرآن و حدیث (قم و ری)
7 سال

مبانی فهم نهج البلاغه
کارشناسی ارشد
دانشگاه قرآن و حدیث (قم و ری)
7 سال

سوابق علمی ـ اجرایی:

سرپرست پژوهشکده علوم اسلامی
1 سال

مدیر پژوهش
دانشگاه قرآن و حدیث
3 سال

عضو هیئت تحریریه
مجله معارف حسینی
4 سال

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه های برتر کشور
1397
دوم
نظریه توسعۀ کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی

پنجمین جشنواره امام علی(ع) پژوهی
1396
برگزیده
گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه
1396
شایسته‌تقدیر
نظریه توسعۀ کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی