بیوگرافی

تصویر نویسنده

محمود نوذری

تحصیلات:

حوزوي: خارج فقه و اصول دانشگاهي: دکترا
رشته/گرایش تحصیلی: روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد: گرايش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
واحد/مرکزپژوهشی: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
عنوان پايان نامه سطح 4 / دکتری: بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی: رویکردی روانشناختی-دینی
واحد/مرکزپژوهشی: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نوع و محل اشتغال: هیئت علمی رسمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سوابق پژوهشی:

کتاب:

*روان شناسی تحول دینداری
1396

*تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان
1396

سوابق تحقيقاتی:

*مميزی و ارزيابی گروه‌های علمی علوم تربيتی اسلامی در جمهوری اسلامی ايران (1385-1389) / مدير پروژه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

*برنامه ی راهبردی گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393/ مدیر پروژه

*آموزش غيررسمي و تربيت دينی / شورای عالی انقلاب فرهنگی/ مجری

*انسان مطلوب از دیدگاه اسلام / ارائه شده در سند ملی آموزش و پرورش / 1385

*تدوین طرح ارتقاء اخلاقی / ارائه شده به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

*بررسي فقهي برخی مسائل فقهی آموزش و پرورش ارائه شده در سند ملی آموزش و پرورش / 1386

*بررسی دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی / ارائه شده به کمیته ارتقاء متون درسی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

*توسعه مفاهیم اساسی برنامه درسی: فطرت گرایی توحیدی و ایمان/ 1395/ مجری/ وزارت آموزش و پرورش

مقاله:

*آموزش دین در کودکی
دوفصلنامه علمی پژوهشی تربيت اسلامی/ ش13

*توصيف و ارزيابی رويكرد شناختی رشد دينی
مجله اسلام و پژوهش تربيتی / ش2

*امكان اسلامی و بومی سازی علوم تربيتی
مجله راهبرد فرهنگ، ش19

*رشد دینداری در اوائل کودکی: رویکردی روان‌شناختی ـ اسلامی،
مجله دین و روان‌شناسی، ش32، 1395.

*بررسی مراحل تحول بعد عاطفی ایمان به خدا در کودکی و نوجوانی
مجله دین و روان‌شناسی، ش33، 1395.

*تبیین رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی برای کودکان و نقد آن با تأکید بر آموزه‌های اسلامی،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیت، ش126، 13
95.

*تحلیل دین حداکثری در اندیشه آیت‌الله جوادی،
مجله اندیشه نوین دینی، ش42، ص1394.

*تبارشناسی نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و بررسی انتقادی مفروضات فلسفی آن،
دو فصلنامه مطالعات تحول در علوم انسانی، ش3، 1394.

*مراحل تحول در منابع اسلامی
مجله دین و روان‌شناسی، ش32، 1394.

*بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی ، نوجوانی و آغاز جوانی: رویکردی در روان شناختی - دینی، نویسنده  نوذری، محمود؛ امانی، عبدالباقر
مجله: کودک، نوجوان و رسانه، پاییز 1391، سال دوم، ش5  29ص (از 146 تا 174).

*مفهوم‌شناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان غربی و مسلمان
مجله اسلام و پژوهش‌های تربیتی، ش14، 1394.

*تحلیل میزان دانش و مهارت مربیان در پاسخگویی به پرسش های کودکان درباره خدا، نویسنده: نوذری،محمود؛ احمدی،محمد رضا؛ اسلامی، عبدالاحمد؛ 
مجله: روانشناسی و دین ، زمستان 1391 - ش20 علمی-پژوهشی، 18 صفحه (از 5 تا 22).

*رابطه تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و میزان همدلی نوجوانان، نویسنده هراتیان، عباسعلی؛ نوذری، محمود؛
مجله: روانشناسی و دین، زمستان 1390، ش16 علمی-پژوهشی، 20صفحه (از 121 تا 140).

*بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشته علمی و دانشگاهی،
مجله: "تربیت اسلامی " پاییز و زمستان 1393، ش19، علمی‌ـ پژوهشی 24ص (از 157 تا 180).

سوابق تدریس:

*روانشناسی رشد دينی
كارشناسی ارشد
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
78-تا کنون

*برنامه ریزی درسی
دکترا
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4سال

*روانشناسی تحولی در منابع دينی
كارشناسی ارشد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4 سال

*نظام تربيتی اسلام
كارشناسی ارشد
مرکز جهانی علوم اسلامی
10 سال

*روانشناسي تربيتی
كارشناسي ارشد
جامعه‌الزهرا
5 سال

سوابق علمی ـ اجرایی:

*معاونت پژوهشی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
10 سال

*مدير گروه علوم تربيتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
12 سال

*مسئول انجمن تعليم و تربيت اسلامی حوزه علميه قم
2 سال

*عضو همکار در کميته تدوين سند ملی آموزش و پرورش
5 سال

*عضو کارگروه تحول و ارتقاء تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
6 سال

*عضو کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
4 سال

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

کتاب سال حوزه
1391
برگزیده
بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی

کتاب سال حوزه
1396
شایسته تقدیر
روانشناسی تحول دینداری

مدیر گروه برتر
1392

مدیر گروه برتر
1393