بیوگرافی

تصویر نویسنده

محمد فاکر میبدی

تحصیلات:

حوزوي: اجتهاد/ سطح 4 فقه و اصول و سطح4 تفسیر و علوم قرآن
دانشگاهي: خبرگان بدون مدرک وزارت علوم تحقیقات و فنآوری
رشته/گرایش تحصیلی: فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآن
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد:
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری:
«قاعده الزام» برای رشته فقه و اصول. واحد/ مرکز پژوهشی: حوزه علمیه قم.
«تحلیل سوگندهای قرآن» برای رشته تفسیر و علوم قرآن.
واحد/ مرکز پژوهشی: حوزه علمیه قم
نوع و محل اشتغال: عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه با رتبه استادی.

سوابق پژوهشی:

کتاب (تألیفات منفرد)

*تحلیلی بر سوگندهای قرآن
پیام آزادی 1381

*فرزانگان میبد(شرح حال علما و شعرای میبد)
انتشارات‌ قدس 1382

*آیات الأحکام تطبیقی/ فقه القرآن
مرکز جهانی علوم اسلامی 1390 مکرر تا چاپ ششم

*قواعد التفسیر لدی الشیعه و السنه
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی 1428 ق و مجدد در 1398 ش

*مراحل انس با قرآن
انتشارات پژوهش های قرآن 1385 و 1387

*تفسیر آیات حج
معاونت امور روحانیون بعثه 1386 مکرر در سالهای بعد

*بازپژوهی آیات فقهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386

*مبانی تفسیر روایی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1393

*تفسیر نیایشی و ستایشی
نشر المصطفی 1394

*الفرقان فی احکام القرآن
در دست تدوین

کتاب (تألیفات مشترک):

*اخلاق کاربردی در ایران و اسلام
به اهتمام دکتر احد فرامرز قراملکی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1389

*جریانشناسی تفاسیر در دوران معاصر
جمعی از فضلاء به کوشش انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم
انتشارات سرزمین سبز 1394

*جستاری در علوم قرآن در دوره معاصر
جمعی از فضلاء به کوشش محمد فاکر میبدی
انتشارات آستان قدس رضوی سال 1399

*معنویت گرایی در جهان معاصر
با مشارکت جمعی از افاضل جامعه المصطفی العالمیه
انتشارات بین المللی المصطفی 1397

*دانشنامه قرآنی شیعه / علوم قرآن و تفاسیر شیعه
QUR ANIC SCIENCES AND SHII EXEGESIS))
با مشارکت جمعی از فضلای قرآن پژوه
کالج اسلامی لندن وابسته به جامعه المصطفی العالمیه سال 2017 لندن

*قرآن و پيامبر(ص)
به اهتمام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1376

*مقدمه ای بر علوم انسانی قرآن بنیان
با مشارکت جمعی از اعضای انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم
همایش قرآن و علوم انسانی و حمایت دبیرخانه انجمن های حوزه 1396

*درآمدی بر روش شناسی مطالعات علوم انسانی
با مشارکت جمعی از اعضای انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم
همایش قرآن و علوم انسانی 1396

*اخلاق در اسلام و آیین کنفسیوس
با مشارکت جمعی از فضلای جامعه المصطفی
انتشارات بین المللی المصطفی 1397

*عبد الکریم قشیری و عرفان در جهان اسلام
با مشارکت جمعی از دانشمندان
در دست تدوین

*خواجه نصیرالدین طوسی و اندیشه و حکمت در جهان اسلام
با مشارکت جمعی از دانشمندان
در دست تدوین

مقاله:

*اخلاق ارزیابی از نگاه قرآن
پژوهشنامه اخلاق، شماره 8.

*بازخوانی حديث اقتداء و اهتداء
حدیث پژوهشی، شماره 1

*تأملات اخلاقی تربیتی پایداری خانواده
پژوهشنامه اخلاق شماره 33

*تفسیر مقارن آیه "اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی"
مطالعات تفسیری، شماره 17

*تاملی در اصالت متن زیارت جامعه
حدیث پژوهشی، شماره 11

*تفسیر مقارن آيه خمس
مطالعات تفسيري، شماره 10

*تفسیر مقارن آیه «الرجال قوامون علی النساء
مطالعات تفسیری، شماره 22

*سياق و تفسير قرآن
قبسات، شماره 50

*فقه ‌القرآن شيعه در بستر تاريخ
شیعه شناسی، شماره 17

*قراءات و نقش آن در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبائی
قرآن شناخت، شماره 8

*هستي و چيستي محكم و متشابه
تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 7

*عناصر پیوست و گسست فکری سیاسی گروه های افراطی تکفیری با سید قطب
معرفت سیاسی، شماره 2

*رویارویی دو جریان‌ أموی و علوی در سده نخست هجری و نقش آن در شکل‌گیری و فهم روایات تفسیری
کتاب قیم، شماره 21

*نقد و بررسی آراء و شبهات نوگرایان پیرامون آیه إخفای زینت
قرآن شناخت، شماره 23

*وضوء در نگاه فقه القرآن شیعه
شیعه شناسی، شماره 24

*نسخ و اقسام آن در آيات قرآن
مطالعات تفسیری، شماره 7

*فرایند استنباط وجوب قرائت قرآن از آیه: فَاقرءُوا مَا تَیَسّرَ مِنَ القُرآنِ
آموزه‌های فقه عبادی، شماره 1

*براهین کلامی قرآنی تضاد تثلیث با توحید
پژوهش های اعتقادی کلامی، شماره 25

برخورد علماء با مسأله بابیت و بهائیت
تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره 33

*تببین و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره عالم ذر در تفسیر آیه میثاق
معرفت کلامی، سال 5، ش1

*اهداف پیشرفت از منظر قرآن
قرآن و علم، شماره 13

*چیستی محکم و متشابه در نگاه علامه طباطبایی
معرفت، شماره 23

*رابطه قرآن و علم فقه
قرآن و علم، سال 1386

*قواعد تفسیر در تفسیر آیه ولایت
مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، شماره 5

*نقد مقاله فقه و قرآن، نوشته حلاق وائل در دائره المعارف قرآنی لیدن
قرآن پژوهی خاورشناسان،
شماره 3

*نقد مقاله «ارث»، نوشته ديويد پاولرز در دائره المعارف قرآنی لیدن
قرآن پژوهی خاورشناسان،
شماره 11

*معنی قرائت الناس
مطالعات علوم قرائت، شماره 7

*تفسیر تطبیقی آیه افطار
مطالعات قرآن و حدیث،
شماره 10

*بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی
مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، شماره 7

*نماذج من الاحاديث المشتركة بين الفريقين في التفسير
رساله التقریب، شماره 13

*الوحي و القرآن
رساله التقریب، شماره50

*اطلالة علي ‌التفاسير الروائية الشيعية في ‌القرن‌ الحادي‌عشر
مجله تراثنا،
شماره، 87-88

*فقه القرآن عند الشیعه، دراسه تاریخیه مقارنه
الاجتهاد و التجدید، شماره 14-13

*العقیدة المهدویة فی الزیارة الجامعة الکبیرة
همایش بین المللی الامام مهدی و مستقبل العالم

*حكم الاقرار بالقهر
پژوهشهای فقهی، شماره 2

*النسخ الجدید، دراسة نقدیة
مصباح در عراق

*التفسیر التجزئیی و التفسیر الموضوعی
نصوص معاصرة، شماره 10

*جواز الاقسام علي الله
رسالة الثقلين، شماره 13

*بيعت و نقش‌ آن در حكومت اسلامي
حكومت ‎اسلامي،‎ شماره 5

*مصلحت نظام در انديشه امام خمينی
کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج 7

*ارائه مقاله به بیش از 40 همایش علمی ملی و بین المللی

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

*كرسي نقد ديدگاه تعدد قرائآت علامه طباطبائي
نقد و نظر/ ترویجی
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها
نمایشگاه بین المللی قرآن

*ارائه کرسی تفسیر غیرمستقیم
نظریه پردازی/ ترویجی
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها
جامعه المصطفی العالمیه

*تفسیر آیه لااکراه فی الدین از منظر علامه معرفت
نقد و نظر/ ترویجی
حوزه علمیه
انجمن قرآن پژوهی با همکاری مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن

*داور و ناقد بیش از 10 کرسی
نظریه پردازی
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها
مراکز علمی

*بیش از 40 نشست علمی
نظریه پردازی
مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی

سوابق تدریس:

*فقه مقارن/ خارج
(احکام فقهی متعلق به قرآن)
سطح عالی
جامعه المصطفی العالمیه
2 سال
قم

*آیات الاحکام تطبیقی
دکتری
جامعه المصطفی العالمیه
20 سال
قم، مشهد، گرگان

*تفسیر قرآن، قواعد و مبانی تفسیر و علوم قرآن
دکتری و ارشد
جامعه المصطفی العالمیه
24 سال
قم

*تفسیر قرآن و علوم قرآن
سطح4
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
15 سال
حوزه علمیه قم

*آیات الاحکام و قواعد فقهی در قرآن
سطح4
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
5 سال
حوزه علمیه قم

*مبانی تفسیری شیعه
سطح4
مرکز تخصصی شیعه شناسی
4 سال
حوزه علمیه قم

*مبانی و قواعد تفسیر
سطح 3
مرکز تخصصی اخلاق
2 سال
حوزه علمیه قم

*مبانی تفسیر قرآن
سطح3
مرکز فقهی ائمه اطهار
3 سال
حوزه علمیه قم

*مبانی و قواعد تفسیر
سطح 3
مؤسسه آموزش عالی اسراء
2 سال
حوزه علمیه قم

*تفسير و علوم ‎قرآن
سطح 4 و 3
حوزه علمیه خواهران
متناوب10 سال
معصومیه و باقر العلوم

*آیات الاحکام تطبیقی
دکتری
دانشگاه قرآن و حدیث
1 سال
قم

*قواعد فقهی و آیات الاحکام
دکتری
دانشگاه علوم و معارف قرآن
4 سال
قم

*قواعد و مبانی تفسیر
علوم قرآن
دکتری
دانشگاه معارف اسلامی
5 سال
قم

*تفسیر قرآن،
دکتری و ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی
متناوب از 1372
قم، تهران و اراک

*آيات الاحکام و علوم قرآن
ارشد
دانشكده اصول الدین
2 سال
قم

*معارف اسلامی
ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2 سال
قزوین

*تفسیر آیات حج
سطح عالی
معاونت روحانیون بعثه/ روحانیون حج
5 سال
قم و مشهد

*تفسیر قرآن
سطح عالی
ضمن خدمت آموزش و پرورش
4 سال
قم

*تدريس قانون مجازات اسلامي
سطح عالی
نيروي انتظامي قم
1 سال
قم

*علوم قرآن
سطح عالی
روحانیون سپاه
2 سال
قم

سوابق علمی ـ اجرایی:

*مدیر
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
20 سال
حوزه علمیه قم

*مدیر گروه علمی
مرکز شیعه شناسی
1379 تاکنون
حوزه علمیه قم

*عضو کمیته علمی
مدارك علمي
از سال 1389
حوزه علميه قم

*نماينده حوزه علميه قم
شوراي اعطای مدرک به حافظان قرآن کشور
6 سال
حوزه علميه قم

*مدیر گروه علمی
گروه قرآن و حدیث
9 سال
جامعه المصطفی العالمیه/ مجتمع عالی فقه

*رئيس كميته علمي
جشنواره بین المللی قرآن و حديث
از سال 1389
جامعه المصطفی العالمیه

*عضو شورا
شورای نشر و نشریات
از سال 1390
جامعه المصطفی العالمیه

*معاون پژوهش
مجتمع آموزش عالی امام خمینی
3 سال
جامعه المصطفی العالمیه

*رئیس
مدرسه عالی قرآن و علوم
از سال 1379
مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث/ جامعه المصطفی العالمیه

*رئیس کمیسیون
کمیسیون الهیات و معارف اسلامی هیأت ممیزه مراكز و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي حوزه اي و دانشگاهی
از سال 1395
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
و جامعه المصطفی

*عضو کرسی علمی علوم نقلی
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
از سال 1390
شورای عالی انقلاب فرهنگی.

*عضو شورای پژوهشی
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
از سال 1388
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ دفتر تبلیغات

*عضو شوراي علمي
گروه قرآن پژوهي
10 سال
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

*عضو شوراي كتاب
مجمع جهاني اهلبيت
از سال 1391

*مدیر
بخش حوزوی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
4 سال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*فرمانده
کمیته انقلاب اسلامی میبد
سه سال

*عضو شورا
شورای نظارت بر نشر كتاب استان قم
2 سال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*رئیس
انجمن قرآن پژوهی
از سال 1394
حوزه علمیه قم

*رئیس
مؤسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء
از سال 1396

*عضو
كميته تخصصی برنامه ريزي علوم قرآن وحديث گروه علوم حوزه اي
از سال1390
وزارت علوم تحقيقات و فنآوري

*سردبیر
2 مجله علمی
5 سال
حوزه و وزرات علوم

*عضو هیأت تحریریه
5 مجله علمی
5 سال
حوزه و وزرات علوم

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

*چهاردهمین مراسم تقدیر از خادمان قرآن
توسط رئیس جمهور محمود احمدی نژاد
1386
فعال قرآنی کشور
آثار علمی و عملی قرآن

*مراسم تقدیر از اساتید نمونه کشور
توسط رئیس جمهور حسن روحانی
1393
استاد نمونه کشوری
آموزش و پژوهش در مراکز علمی

*دبیرخانه دين‌پژوهان کشور
1384
تشویقی
قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة

*کتاب فصل بهار جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین / علوم قرآن
1386
رتبه نخست
قواعد التفسیر لدی الشیعة والسنة

*دهمین جشنواره شیخ طوسی مرکز جهانی علوم اسلامی
1386
رتبه اول
استاد و پژوهشگر برگزیده

*دومين همايش علمي پژوهشي ميراث تفسيري امام رضا (ع)
1390
نفر اول
روشهاي تفسير امام رضا (ع)

*نهمين همايش كتاب سال حوزه
1386
رتبه ممتاز
قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة

*یازدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی جامعه المصطفی العالمیه
1387
پژوهشگر نمونه
عنوان «استاد پژوهشگر نمونه»

*چهاردهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی جامعه المصطفی العالمیه
1390
شایسته تقدیر
مقاله «الگوی اخلاق مدیریت از نگاه قرآن»

*همايش ملي غدير
1391
نفر برتر
واكاوي معني مولي در حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه

*تجلیل از امام علی پژوهان مرکز تحقیقات امام علی (ع)
1393
رتبه نخست
مقاله علمی«علی مع الحق و الحق مع علی»

*مجمع عالی تفسیر قرآن کریم
1393
فعال قرآنی
آثار قرآنی از جمله: «قواعد التفسیر»، «مبانی تفسیر روایی»، "تفسیر آیات حج» و «تفسیر آیات الاحکام»

*همایش بین المللی قرآن کریم و تمدن اسلامی
1393
رتبه برتر
مؤلفه های تمدن اسلامی از نگاه قرآن

*سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم
1394
مقاله برگزیده
مقاله «ماهیت فرهنگ اسلامی»

*همایش ملی بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم
1394
رتبه اول
مقاله «تحریف شخصیت و آثار امام خمینی»

*کتاب سال حوزه علمیه قم
1394
رتبه دوم
مبانی تفسیر روایی

*نوزدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی جامعه المصطفی العالمیه
1395
رتبه دوم
دو مقاله «معنویت از منظر امام» و «تفاسیر فقهی معاصر»

*همایش بین المللی علوم انسانی و قرآن
1396
رتبه برگزیده
مقاله قواعد استنباط علوم انسانی از قرآن

*کنگره بین المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی
1397
شایسته تقدیر
مقاله «نقش اهل بیت (ع) و اصحاب آنان در پیدایش و گسترش فقه القرآن»

*تجلیل از اساتید برتر مراکزتخصصی حوزه علمیه قم
1397
استاد برتر
استاد برتر سطح عالی حوزه و مراکز تخصصی