بیوگرافی

تصویر نویسنده

محمد علی رضایی رنانی (اصفهانی)

تحصیلات:

حوزوي: سطح چهار
دانشگاهي: دکتری
رشته/گرایش تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

سوابق پژوهشی:

کتاب:

درآمدي بر تفسير علمي قرآن (دو چاپ)
1375

شيوه‌هاي تحصيل و تدريس در حوزه‌هاي علميه (دو چاپ)
1376

رابطه علم و دين در غرب
1379

پژوهشي در اعجاز علمي قرآن (چهار چاپ) (دو جلد)
1380

آموزه‌هاي تربيتي عاشورا (دو چاپ)
1380

انس با قرآن (دو چاپ)
1380

منطق تفسير قرآن (2) روش‌ها و گرايش‌هاي تفسير قرآن (سه چاپ)
1382

مناهج و اتجاهات للتفسير القرآن
1383

شگفتي‌هاي اعجاز آميز قرآن
1383

ترجمه قرآن كريم
1384

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 1 ترنم مهر)
1384

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 2 شميم مهر)
1384

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 3 باران مهر)
1384

تفسير مقدماتي
1384

تفسير قرآن مهر (سوره يوسف)
1385

تفسير قرآن مهر (سوره توبه)
1385

پرسش و پاسخ‌های قرآنی (ج 5) علوم مهر
1385

پرسش و پاسخ‌های قرآنی (ج 6) دانش مهر
1385

پرسش و پاسخ‌های قرآنی (ج 7) روابط دختر و پسر(1)
1385

پرسش و پاسخ‌های قرآنی (ج 8) روابط دختر و پسر(2)
1385

پرسش و پاسخ‌های قرآنی (ج 9) پیامبر مهر(1)
1385

پرسش و پاسخ‌های قرآنی (ج 10) پیامبر مهر(2)
1385

منطق ترجمه قرآن
1386

اعجازها و شگفتي‌هاي علمي قرآن
1386

پرسش‌ و پاسخ‌هاي قرآني (ج 11) مهر مهدوي
1387

پرسش‌ و پاسخ‌هاي قرآني (ج 12) مهر مهدوي در قرآن
1387

تفسير قرآن مهر ج 1 ـ 22
1387

دراسة مقارنة في مناهج التفسير واتجاهاته
2008 م

آيين محبت (امام شناسي از منظر امام رضا()
1387

منطق تفسير قرآن (1)
1387

صحيفه صحت (بهداشت و سلامت در نامه طلايي امام رضا)
1388

شرح بي‌نهايت (خداشناسي در روايات امام رضا)
1388

منطق تفسير 3
1389

شبهات جديد قرآني
1390

سیمای مترجمان قرآن
1389

پرسش‌و پاسخ‌های قرآنی ج 13 ـ 16
1389

تفسير قرآن مجيد (مهر جوان)
1390

تعامل قرآن و علوم
1390

ترجمه آموزشی قرآن
1390

سیر مطالعاتی در دانش‌های قرآنی
1391

اصول و روش‌هاي ترجمه قرآن
1391

آشنايي با روش‌هاي تفسير قرآن
1391

منطق تفسیر (4) قرآن و مباحث جدید دانش تفسیر
1392

منطق تفسیر (5) قرآن و علوم طبیعی و انسانی
1392

قرآن و امام حسین و امام حسین و قرآن
1393

علوم قرآن (2) اعجاز قرآن و علوم طبیعی و علوم انسانی
1393

منطق فهم احادیث علمی
1393

تفسیر آیات حج ویژه جوانان
1393

قرآن و تربیت (تفسیر موضوعی میان‌رشته‌ای) (1ـ6)
1394

بررسی مبانی کتاب «نقد قرآن» (1ـ2)
1395

نگاهی به کتاب نقد قرآن
1395

سبک زندگی قرآنی (1)
1396

سبک زندگی قرآنی (2)
1395

آراء متفکران معاصر قرآنی

سلسله منشورات کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی (جلد 1) درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات قرآن و علوم انسانی
1396

(جلد 2) منبع‌شناخت شخصیت‌ها و فعالیت‌های معاصر میان‌رشته‌ای
1396

(جلد 8) مجموعه مقالات قرآن و علوم انسانی (جلد اول)
1396

(جلد 9) مجموعه مقالات قرآن و علوم انسانی (جلد دوم)
1396

(جلد 10) مجموعه مقالات اعجاز علمی و نظریه‌پردازی‌ها
1396

(جلد 11) مجموعه مقالات قرآن و علوم انسانی، جریان‌شناسی و شخصیت‌ها
1396

(جلد 12) مجموعه مقالات قرآن و اخلاق
1396

(جلد 13) مجموعه مقالات قرآن و تربیت
1396

(جلد 14) مجموعه مقالات قرآن و جامعه‌شناسی (ج1)
1396

(جلد 15) مجموعه مقالات قرآن و جامعه‌شناسی (ج2)
1396

(جلد 16) مجموعه مقالات قرآن، حقوق و فقه
1396

(جلد 17) مجموعه مقالات قرآن و روان‌شناسی
1396

(جلد 18) مجموعه مقالات قرآن و سیاست (ج1)
1396

(جلد 19) مجموعه مقالات قرآن و سیاست (ج2)
1396

(جلد 20) مجموعه مقالات قرآن و مدیریت (ج1)
1396

(جلد 21) مجموعه مقالات قرآن و مدیریت (ج2)
1396

(جلد 22) مجموعه مقالات قرآن و علوم دیگر
1396

(جلد 23) مجموعه مقالات انگلیسی و عربی
1396

(جلد 24) مجموعه مقالات قرآن، حدیث و قرآن و مستشرقان
1396
(جلد 25ـ31) مجموعه مقالات قرآن و علوم انسانی (ج1ـ7)
1396

شخصیت‌ها و آثار قرآنی تأثیرگذار شیعه
1397

منبع‌شناخت نقش شیعه در علوم اسلامی
1397

مراکز علوم اسلامی شیعه در ایران
1397

فعالیت‌های علوم اسلامی شعیه در ایران
1397

آثار و فعالیت‌های شیعه‌پژوهی مستشرقان
1397

شیعه پژوهان مستشرقان
1397

خلاصه آثار کنگره (1)
1397

خلاصه آثار کنگره (2)
1397

مقاله:

Scientific approach in the interpretation of the Koran based on the Requirements of the time, relying on Mainstreaming
رویکرد علمی در تفسیر قرآن بر اساس مقتضیات زمان با تکیه بر جریان شناسی
ISI

Journal of Novel Applied Sciences
Available online at www.jnasci.org
©2017 JNAS Journal-2017-6-4/102-112
ISSN 2322-5149 ©2017 JNAS

تحلیل انتقادی شبهه نامه انگاری قرآن کریم
ISI
دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 1397

تجلي جاودانگي قرآن در قاعده جري
مجله انديشه ديني (25)

چيستي بطن قرآن و راه‌كارهاي دستيابي به آن
مجله قبسات (50)

بررسي حديث تأبير النخل
مجله علوم حديث (52)

شيوه‌هاي تفسير موضوعي
مجله پژوهش‌نامه قرآن و حديث (6)

تفسير علمي نزد مفسران شيعه
مجله شيعه‌شناسي (26)

روش‌شناسي مطالعات تطبيقي قرآن
مجله تحقيقات علوم قرآن
و حديث (12)

گرايش‌هاي تفسيري مفسران شيعه
مجله شيعه‌شناسي (27)

روش‌شناسي مطالعات ميان‌ رشته‌اي قرآن
مجله انديشه ديني (32)

بهداشت‌رواني اقتصادي در اجتماع از منظر قرآن و حديث
مجله علمي ـ پژوهي دانشگاه علوم‌پزشکي اراک (ش 4 ويژه‌نامه 2)

نظریه‌پردازی‌های علمی قرآن
مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث
(ش 9 ـ پاییز)

اعتبارسنجی روایات تفسیری با تأکید بر دیدگاه آیت الله معرفت
مجله حدیث‌پژوهی (کاشان)

معناداری زبان قرآن
مجله آموزه‌های قرآنی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

روش استنباط علمي از آيات پزشكي قرآن
فصلنامه فقه پزشكي (1)

آسيب‌شناسي تفسير علمي با تأكيد بر تفسير پرتوي از قرآن
(مشترك با نوبري)
مطالعات تفسيري

بررسی بیداری اسلامی
مطالعات انقلاب اسلامی (در دست انتشار)

اقتباس قصص قرآن از عهدین و نقد نظریه درّه حداد
مجله معرفت ادیان ش 18

تفسیر آیه کرامت
مجله مطالعات تفسیری ش19

خشیت از پروردگار و ارتباط با آن درک قرآن
فصلنامه مطالعات تفسیری ش 24

واکاوی جایگاه و ساختار خانواده در سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرنیته غربی
همایش سراسری علمی پژوهشی «سبک زندگی اسلامی»

مرجعیت علمی قرآن کریم
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 9 ـ روش‌شناسی قرآن و علوم انسانی، جلد 2

نظریه ابتناء علوم انسانی بر قرآن
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 1 ـ درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات قرآن و علوم انسانی

روش‌شناسی کاربرد واژگان علمی در تفسیر قرآن
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 9 ـ روش‌شناسی قرآن و علوم انسانی، جلد 2

مبانی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و علوم انسانی
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 1 ـ درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات قرآن و علوم انسانی

مؤلفه‌های علمی مطلوب قرآنی
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 10 ـ اعجاز علمی و نظریه‌پردازی‌ها

عرف و تطبیق قرآن با زندگی معاصر
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 15 ـ قرآن و جامعه‌شناسی جلد 2

روش‌شناسی تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن
سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 33 ـ مقدمه‌ای بر علوم انسانی قرآن‌بنیان

بررسی شاخصه‌های سلامت معنوی در تفسیر آیات طبیعت
فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تفسیری ـ سال نمهم/ پاییز 1397، شماره 35

تحلیل انتقادی شبهه نامه انگاری قرآن کریم
مجله الهیات قرآنی / سال ششم / شماره 3 / پیاپی 10 / بهار و تابستان 97

معاني جمع قرآن
مجله صحيفه مبين (4)

ديدگاه درباره تأثير عنصر زمان و مكان بر اجتهاد
كنگره نقش زمان و مكان در اجتهاد (2)

علم محوري در تفسير قرآن كريم
فصلنامه بينات (9)

شيوه‌هاي تحصيل و تدريس در حوزه‌هاي علميه
مجله پيام حوزه (12)

دروغ پردازان در حوزه حديث شيعه
فصلنامه علوم حديث 3

بررسي نظريه وجود همه علوم بشري در قرآن
ذكري (1)

تأثير آموزه‌هاي علوم تجربي در پژوهشهاي قرآني
دانشگاه انقلاب 110

دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنت
فصلنامه تخصصي حديث 8

شیوه‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه
پیام حوزه (12)

قرآن و فرهنگ زمانه
مجله تخصصي معرفت (26)

قرآن، علوم بشري و مثال‌هاي علمي
مجله مشكوة ش (5 ـ 62)

اعجاز علمي قرآن در لقاح ابرها و گياهان
مجله جهاد (23)

پژوهشي درباره (دلايل موافقان و مخالفان تفسير به رأي)
مجله معرفت (48)

باد و باروری ابرها و گیاهان
فرهنگ جهاد (23)

پژوهشي در روش تفسير علمي قرآن (1)
مجله طلوع (1)

پژوهشي در روش تفسير علمي قرآن (2)
مجله طلوع (2)

تفسير روشمند عقلي قرآن
مجله قبسات(23)

تفسير روشمند وحي با وحي
مجله معرفت (60)

جايگاه روايات در تفسير و ديدگاه علامه طباطبايي
مجله بينات (34)

تعارض بكرزائي و زوجيت
مجله بينات (29)

تفسيرنگاري بعد از انقلاب اسلامي (1)
مجله گلستان قرآن 148

تفسيرنگاري بعد از انقلاب اسلامي (2)
مجله گلستان قرآن 149

نقش دانش‌هاي مترجم در ترجمه قرآن
مجله ترجمان وحي (12)

روشها و سبک‌های ترجمه قرآن
مجله ترجمان وحي (15)

مقایسه و بررسی سه دائرة المعارف قرآنی معاصر
مجله حوزه و پژوهش (20 ـ 19)

نقد مبانی و روش‌های تفسیر کتاب «التفسیر و المفسرون» دکتر ذهبی
مجله طلوع (12)

روش برداشت از قرآن
کتاب روش (4)

سبکی نوین در تفسیر روايی
بینات (44)

حدیث‌شناسی، قواعد و معیارهای نقد آن
شیعه شناسی (11)

بررسي شرایط مترجم قرآن
مجله پیام جاویدان (6)

روش‌شناسی تفسیر امام خمینی(ره)
مجله طلوع (18)

آسیب‌شناسی تولید علم در پژوهش‌های دینی
مجله پژوهه (10)

اعجاز علمی قرآن و کاربردهای آن در نظام آموزشی (1)
مجله رشد آموزش قرآن (8)

اعجاز علمی قرآن و کاربردهای آن در نظام آموزشی (2)
مجله رشد آموزش قرآن (9)

ویژگی‌های تفسیر قرآن برای جوانان و دانشجویان
گلستان قرآن (198)

روش‌ها و سبک‌های ترجمه‌های متون مقدس
یادگار نامه فیض الاسلام (جستارهای علمی و پژوهشی در باب ترجمانی متون مقدس)

نقد و بررسی دائره المعارف لیدن
مجله تخصصی قرآن و مستشرقان(1)

ضوابط و قواعد ترجمه قرآن
مجله پژوهشهای قرآنی (43 ـ 42)

آسیب‌شناسی ترجمه قرآن
مجله پژوهشهای قرآنی (44)

روش برداشت علمی از قرآن
مجله پژوهشهای قرآنی (45)

روش شناسی اسرار حج
مجله میقات (55)

نقد و بررسي مقاله طرح مستند سازي متن قرآن و چاپ انتقادي آن (ميشل ماركس)
مجله قرآن و مستشرقان (2)

نقد و بررسي مقاله نگرش‌هاي انتقادي معاصر و قرآن (محمد آركون)
مجله قرآن و مستشرقان (3)

نقد و بررسي مقاله علم و قرآن
مجله قرآن و علم (1)

قرآن و فرهنگ زمانه
مجله معارف / ش 56

رابطه قرآن و علم و راهكار حل تعارض ظاهري آنها
مجله قرآن و علم (2)

فاطمه در قرآن (نقد و بررسي مقاله خانم مك اوليف در ليدن)
مجله قرآن پژوهي خاورشناسان (4)

راهكارهاي پاسخ‌گويي قرآن به نيازهاي زمان /
مجله كوثر (6)

تفسير تربيتي سوره حمد
مجله قرآن و علم (3)

مباني ترجمه قرآن
مجله بينات (49 ـ 50)

روش‌شناسي روايات تفسيري آيات مهدويت (1)
مجله انتظار موعود (19)

نظري بر مقاله «نخستين ترجمه گروهي قرآن استاد خرمشاهي»
ترجمان وحي (19)

آشنايي با شخصيت و آثار دكتر محمد حسين ذهبي
طلوع (12)

تفسيري جديد از مثال عنكبوت در قرآن
گلستان قرآن (179)

بررسي دايره المعارف قرآن ليدن (1)
قرآن و مستشرقان (1)

آيا همه علوم بشري در قرآن وجود دارد؟
معارف، (13)

رابطه قرآن و آزادي و چالش‌هاي آن
قرآن و علم (4)

مباني نظري مستشرقان در مورد تناقضات قرآن
قرآن پژوهي خاورشناسان (6)

قرآن و بهداشت روان
تفسير موضوعي جمعي (نشر معارف)

قرآن و علم
تفسير موضوعي جمعي (نشر معارف)

اهداف آفرينش
تفسير موضوعي جمعي (نشر معارف)

اسرار و معارف حج ـ سنگباران شيطان
درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

اسرار و معارف حج ـ سعي صفا و مروه
درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

اسرار و معارف حج ـ مشعر
درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

اسرار و معارف حج ـ وقوف در عرفات
درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

اسرار و معارف حج ـ منا
درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

مقاله روش‌شناسي تفسير شهيد مطهري
انديشه‌هاي قرآني شهيد مطهري (1)، جامعه المصطفي( العالميه

مقاله راهكارهاي قرآن براي پاسخ به نيازهاي زمان
انديشه‌هاي قرآني شهيد مطهري (2)، جامعه المصطفي( العالميه

مقاله تفسير علمي ـ روش‌شناسي التفسير الاثري الجامع
معرفت قرآني (ج 3)، كنگره علامه معرفت

مقاله اعجاز علمي ـ روش‌شناسي التفسير الاثري الجامع
معرفت قرآني (ج 3)، كنگره علامه معرفت

مقاله نسخ مشروط از ديدگاه آيت الله معرفت;
معرفت قرآني (چ 5)، كنگره علامه معرفت

دايرة المعارف قرآن (ج 3) مقاله اعجاز علمي قرآن
دفتر تبليغات اسلامي

خورشيد و حركت‌هاي آن
قرآن در آئينه پژوهش (دفتر اول)، انتشارات كتاب مبين

زبان قرآن، عرف عام يا خاص
پژوهش‌نامه علوم و معارف قرآن، ش 3

معرفي و بررسي دايره المعارف قرآن اليور لمن
قرآن‌پژوهي خاورشناسان (7)

روش تفسير علمي قرآن
چاپ شده در كتاب «روش تفسير علمي قرآن كريم» بنياد پژوهش‌هاي قرآني حوزه و دانشگاه

سحر از ديدگاه قرآن و علم
مجله كوثر معارف (ش 13)

قرآن و زبان رمزي و تأويلي
پژوهش‌نامه علوم و معارف قرآن کريم (ش 5)

امامت عامه و خاصه در احادیث امام رضا
فصلنامه انتظار موعود (ش 33)

طرق‌شناسی روایات غدیرخم و پاسخ به شبهات با همکاری سید لقمان حلیمی
طلوع نور (ش 36)

شیعه در قرآن با همکاری یعقوب بشری
طلوع نور (ش 35)

روش‌شناسی تفسیر ابومنصور ماتریدی با همکاری صدیق حسین‌اف
طلوع نور (ش 37)

بررسي اعجاز اقتصادي قرآن
پژوهشنامه معارف قرآن (11)

قلمرو قرآن و علوم
فصلنامه لسان صدق (1)

روش‌شناسی تفسیری شهید صدر
اندیشه‌های حکمی و اجتهادی شهید صدر (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

سازگاری قرآن و علوم طبیعی از منظر مستشرقان
مجله قرآن و مستشرقان 16

تربیت عبادی از منظر قرآن
مجله قرآن و علم 14

علم پیشرفته از منظر قرآن و سنت
مجله قرآن و علم 15

تفسیر تاریخی قرآن کریم
مجله قرآن و علم 16

گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات
مجله مطالعات قرائات قرآن 4

روش‌شناسی تفسیر امام خمینی
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی (مقاله برگزیده)

اصول سبک زندگی قرآنی
مجله سبک زندگی اسلامی شماره 1

فلسفه تفسیر قرآن کریم
مجله قرآن و علم شماره 17

گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه وقف و ابتدا
مجله مطالعات قرائت قرآن شماره 5

نقد دیدگاه وجود خرافات ضد علم در قرآن
مجله قرآن و علم شماره 18

اعجاز اخلاقی قرآن کریم؛ تاریخچه و ویژگی‌ها
مجله قرآن و علم شماره 19

بررسی اعجاز علمی قرآن از ديدگاه دکتر طاهر القادری
مجله قرآن و علم شماره 20

بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی
مجله قرآن و مستشرقان 18

بررسی دیدگاه اسماء افسر الدین در مورد «شفاعت»
مجله قرآن و مستشرقان 20

نقد مقاله «ابزارهایی برای مطالعه علمی قرآن» ـ اندرو ریپین
مجله قرآن و مستشرقان 22

گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه دانش تجوید
مجله مطالعات قرائت قرآن شماره 6

گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه دانش احتجاج
مجله مطالعات قرائت قرآن شماره 7

گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه اصطلاحات دانش قرائت
مجله مطالعات قرائت قرآن شماره 8

شگفتی های علمی در دعای عرفه
پژوهش‌نامه علوم حديث تطبيقی 5

نوآوری‌های قرآنی شیعه در عصر حاضر
کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم انسانی

دفاع دانشمندان شیعه از قرآن در برابر شبهه اقتباس
مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان 23

بررسی حکم سکوت و استماع شنوندگان هنگام قرائت قرآن
مجله مطالعات قرائت قرآن 9

امام حسين در قرآن
خيمه (51)

امير الروافض
آفاق

برنامه درسي ثابت يا متغير كداميك بهتر است؟
آفاق

توقف در عرفات (وقوف)
زائر (21)

چرا شيعه صغيره مقاله‌اي منتشر نمي‌كند
آفاق (31 ـ 32)

رويكردهاي نوين در وهابيت
آفاق (7)

عرفات و ولايت
زائر (22)

گفتگوی مهدویت بر فراز غار حراء
آفاق (25 ـ 26)

گفتمان دو برادر شيعه و سني در جامعه اسلامي مدينه
آفاق

گفت‌وگوي علمي و خاطره سفر تبليغي دكتر رضایي
آفاق

نگاهي جامع به طرح انطباق
سلام دانشجو (2)

نگراني بزرگ در مورد علوم انساني و راهکارها
افق حوزه (247)

وظايف هيئت‌هاي علمي و گروه‌هاي آموزشي
نشريه گزارش (33)

دشمن‌شناسي در سوره‌ي مسد
نشريه كوثر (17)

سيماي سوره‌ي اخلاص
نشريه كوثر (16)

نظري بر يكصد و سيزدهمين سوره‌ي قرآن
نشريه كوثر (15)

نظري بر يكصد و چهاردهمين سوره‌ي قرآن
نشريه كوثر (14)

سوره‌شناسي
نشريه كوثر (18)

سرمقالات مجلات
قرآن و علم (1 ـ 4) و قرآن و مستشرقان (1 ـ 6)

گونه‌شناسي آيات مهدويت بر اساس روايات تفسيري
مجله انتظار (31)

آسيب‌شناسي پژوهش در حوزه‌هاي علميه
چاپ شده در کتاب حوزه و روحانيت (1) به کوشش علي باقري

خلط مستشرقان تبشيري و استعماري
پنجره (146)

استخراج مباني علوم انساني از آيات قرآن
فصل تحول (3)

تأمین بهداشت روانی اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزه‌های دینی
دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم (4)

بررسی دیدگاه بنت‌ الشاطی در انکار اعجاز علمی قرآن
مجله قرآن‌ و علم

بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین
مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان

بررسی شبهات قرآن و علم و شیوه برخورد با آنها با تأکید بر نظریات آیت الله معرفت
دو فصلنامه عیون (5)

الحوار بين اخوين الشيعه و السني
مجله رسالة الثقلين (40)

المنهج الروائی فی تفسير القرآن الکريم
رساله الثقين (48)

التفسير العلمی للقرآن
الحياة الطيبة (15)

الاعجاز العلمي للقرآن
مجله مآب (عراق) ش 8

نقد المباني للدوكتور الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون
در كتاب نقد آراي ذهبي

دراسات في تفسير النص القرآني (الجزء الاول) التفسير العلمي للقرآن
مركز الحضارة للتنمية الفكر الاسلامي (لبنان)

العلامة الفقيد معرفة; الميزات الشخصية، و النظريات القرآنية
المرفاء (4)

المبانی القرآنیه لنهضة الحسینیه
مجله الاصلاح الحسینی ش 5 (عراق)

جولة فی دائرة المعارف لیدن القرآنیة
دراسات استشراقیة

Review of the Encyclopedia of the Quran
مجله Alhikmah ش 1

Summary of leiden Quranic encycholopedia nvestigation
The Quran and Science

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

کرسی نظریه پردازی تفسیر موضوعی میان‌رشته 94

سوابق تدریس:

تدريس علوم حوزوي (ادبيات ـ فقه و...)
اصفهان، مدرسه ذوالفقار
62 ـ 68

تدريس علوم حوزوي(ادبيات ـ فقه و...)
قم، مدرسه امام صادق و امام هادي
73 ـ 78

تدريس تفسير
قم، مدرسه فیضیه
88 ـ 84

تدريس علوم قرآن و تفسير
(ارشد سطح 4)
قم، رشته تخصصي تفسير
88 ـ 80

تدريس دروس معارف
دانشگاه اصفهان
76 ـ 75

تدريس دروس معارف
تهران، دانشگاه علامه طباطبايي
76 ـ 75

تدريس علوم قرآن و تفسير
(کارشناسی ـ ارشد ـ دکتری)
قم و مشهد، جامعه المصطفي العالميه
88 ـ 78

تدريس علوم قرآن و تفسير
(ارشد ـ دکتری)
مشهد، دانشگاه رضوی
88 ـ 85

تدريس علوم قرآن و تفسير
(ارشد ـ دکتری)
قم، دانشگاه معارف
88 ـ 85

تدريس علوم قرآن و تفسير
(ارشد)
قم، اصول دين
86 ـ 85

تدريس علوم قرآن و تفسير
(دکتری)
قم، دانشکده علوم و معارف ‌‌قرآن
1384

تدريس علوم قرآن و تفسير
(سطح 4)
قم، جامعه ‌الزهراء
1383

تدريس علوم قرآن و تفسير
(دکتری)
قم، دانشگاه قرآن و حدیث (جامعه الزهراء)
2ـ1381

تدريس علوم قرآن و تفسير
(ارشد)
اصفهان، دانشکده علامه مجلسی
1382

سوابق علمی ـ اجرایی:

مدير گروه آموزشي علوم قرآن وحديث
جامعه المصطفي( العالميه
87 ـ 78

مدير گروه قرآن‌پژوهي
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
81 ـ 83

عضو هيئت علمي پژوهشي
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
84 ـ 81

عضو هيئت علمي آموزشي
جامعه المصطفي( العالميه
1381

مسئول امور پژوهشي دانشنامه قرآن‌شناسي
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
1381

مديريت تحصيلات تخصصي
جامعه المصطفي العالميه مدرسه عالي امام خميني
80 ـ 78

مسئول مركز پژوهشی قرآن كريم المهدي
مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی ـ قم
1384

مسئول هيئت مديره انجمن علمي قرآن‌پژوهي
حوزه علميه قم
85 ـ 82

مسئول برنامه‌ريزي دوره كارشناسي، ارشد و دكتري رشته تفسير سازمان مدارس
سازمان مدارس حوزه‌های علمیه خارج کشور
85 ـ 81

عضو گروه برنامه‌ريزي سطح 1 و 2 و 3 رشته تخصصي تفسير
مرکز تفسیر و علوم قرآن حوزه علميه قم
84 ـ 82

مسئول كميسيون برنامه‌ريزي كارشناسي ـ ارشد ـ دكتري علوم قرآن و حديث
جامعه المصطفي العالميه ـ قم
85 ـ 81

مسئول كميته راهبردي برنامه‌ريزي حوزه و مشاور مديريت حوزه
حوزه علميه قم
1387 و 1394

مدير گروه مطالعات قرآني
دانشگاه مجازي المصطفي
1388

عضو هیئت امنای دانشکده اجتهاد
قم، خیابان معلم، دانشکده اجتهاد
1389

مدیر مدرسه عالی قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه ـ قم
1388

عضو کمیسیون هیئت ممیز مراکز حوزوی وزارت علوم
دوبار: دوره اول (دو سال) و دوره سوم (دو سال)
1389 و 1394

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1395

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جامعه المصطفی العالمیه
هیئت عالی جذب ـ شورای انقلاب فرهنگی
1395

عضو شورای علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1395

دبیر علمی کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی
جامعه المصطفی و مراکز همکار
96ـ1395

دبیر کنگره بین المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی
تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
96ـ1395

دبیر علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین (تبیین سیره و خصائص امام علی(ع))
مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع)
1398

مدير مسئول و سردبير
مجله تخصصي قرآن‌پژوهي خاورشناسان
88 ـ 86

مدير مسئول و سردبير
مجله تخصصي قرآن و علم
88 ـ 87

عضو هيئت تحريريه
مجله راه قرآن
1386

عضو هيئت تحريريه و سردبیر
پژوهشنامه علوم و معارف قرآن كريم
1388

عضو هيئت تحريريه
مجله انتظار موعود
1387

عضو هيئت تحريريه
مجله پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي قرآن کريم
1388

عضو هیئت مدیره
خانه نشریات حوزه علمیه قم
1390

عضو هیئت تحریریه
مجله قرآن و علوم بشری، دانشکده الهیات دانشگاه مازندران
1390

مسئول حلقه علم دین و پیشرفت
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
92ـ1391

عضو هیئت تحریریه مجلة دراسات استشراقیة
العتبة العباسیة المقدسة

عضو هیئت تحریریه
مجله علمی پژوهشی دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1393

سردبیر
مجله پژوهش‌های کاربردی قرآن - مرکز پژوهشی امام صادق
1394

عضو هیئت تحریریه
مجله کوثر (اصفهان)
1393ـ1394

مدیر مسئول
مجله مطالعات قرائت قرآن
1393ـ1394

عضو هیئت تحریریه
مجله قرآن فقه و حقوق اسلامی (علمی ـ پژوهشی)
1393ـ1394

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

احراز رتبه اول اساتيد دانشگاه اصفهان (در گروه معارف)
1377

احراز رتبه اول اساتيد جامعه المصطفي( العالميه (كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث)
1379

احراز رتبه اول پايان‌نامه‌هاي قرآني كشور (كتاب پژوهشي در اعجاز علمي قرآن)
1381

احراز رتبه تشويقي پايان‌نامه دانشجويي دكتري كشور (كتاب پژوهشي در اعجاز علمي قرآن)
1381

احراز رتبه برتر پژوهش‌هاي قرآني حوزه علميه قم (كتاب پژوهشي در اعجاز علمي قرآن)
82 ـ 81

احراز رتبه تشويقي كتاب سال جمهوري اسلامي (كتاب پژوهشي در اعجاز علمي قرآن)
1382

احراز رتبه سوم مقالات قرآني كشور (نمايشگاه بين المللي قرآن)
1384

احراز رتبه دوم مقالات همايش انديشه‌هاي قرآني امام خميني(ره)
1384

احراز رتبه برتر مقالات همایش ملی علم و دین مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
(مقاله خداباوري و نظريه تكامل)
1384

احراز رتبه برتر مقالات همایش بین المللی علم و دین مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
(مقاله حيات و مراتب آن از منظر قرآن و علم)
1385

احراز رتبه سوم همایش اهل قلم اصفهان (تفسیر قرآن‌مهر سوره توبه و يوسف)
1385

احراز رتبه سوم همايش اهل قلم اصفهان (اعجازها و شگفتي‌هاي علمي قرآن)
1386

احراز رتبه برتر مبلغان ديني در صدا و سيما
1386

احراز رتبه برتر همايش اهل قلم اصفهان (منطق تفسير قرآن)
1387

احراز رتبه تشويقي كتاب سال حوزه‌ علميه‌ي قم (منطق ترجمه قرآن)
1387

احراز رتبه برتر همايش حكمت مطهر (مقاله)
1388

احراز رتبه برتر همايش قرآن و طب (مقاله)
1388

احراز رتبه برتر كتب سازمان حج و زيارت (كتاب اسرار و معارف حج)
1388

احراز رتبه اول مقالات همايش ملي روش‌‌ها و مكاتب تفسيري (مقاله)
1388

احراز رتبه اول كتاب اساتيد، المپياد بين‌المللي قرآن و حديث (تفسير قرآن مهر)
1388

احراز رتبه اول اساتيد دانشگاه معارف (قم)
1389

استاد برگزيده دانشگاه‌هاي کشور (توسط وزارت علوم و ریاست جمهوری)
1390

پژوهشگر برتر استان اصفهان (توسط نهادهای علمی و استانداری اصفهان)
1391

قرآن‌پژوه برتر کشور (مسابقات کشوری دارالقرآن امام علی(ع)
1391

احراز رتبه برتر کتاب ترجمه آموزشی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران
1391

احراز رتبه اول پژوهشگران جامعه المصطفی العالمیه
1393

احراز رتبه برتر مدرسان تفسیر (مجمع عالی مدرسان تفسیر قم)
1394

احراز رتبه اول مدرسان جامعه المصطفی العالمیه
1394

احراز رتبه مقاله برتر در همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی
1394

احراز عنوان خادم قرآن در حوزه پژوهش (توسط وزارت ارشاد استان قم)
1395

احراز رتبه استاد خبره اساتید بسیجی دانشگاه‌های استان قم
1393ـ1395

مقاله برتر در همایش صدف کوثر «حضرت خدیجه ام المؤمنین»
1395

انتخاب به عنوان «استاد نخبه حلقه‌های صالحین 95» ـ بسیج اساتید استان اصفهان
1395

رتبه اول مقاله سبک زندگی در پاکستان
1396

رتبه برتر مقاله نقش انقلاب اسلامی در گسترش مطالعات میان‌‌رشته‌ای قران (همایش بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ـ مؤسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه)
1398