بیوگرافی

تصویر نویسنده

محمد رسول ایمانی خوشخو

تحصیلات:

حوزوي: درس خارج
دانشگاهي: دکترا
رشته/گرایش تحصیلی: ادیان و عرفان
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت
واحد/مرکزپژوهشی: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: مقایسه نظام خداشناسی اسلام و آیین هندو در بحارالانوار و ویشنو پورانه
واحد/مرکز پژوهشی: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
نوع و محل اشتغال: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق پژوهشی:

کتاب:

اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت
1390

مقاله:

واكاوي اصول تعامل اخلاقي پليس با جامعه در آثار حسبه نويسان
اخلاق وحیانی

بررسي نقش مادر در سلامت فرزند از جنبه محيط، ژنتيك و اپي ژنتيك در منابع اسلامي و علوم جديد
اخلاق و تاريخ پزشكي

کاوشي در مفهوم تصوري خدا در منابع روايي
معرفت کلامی

طرحي از نظام خداشناسي آيين هندو در ويشنوپورانه
معرفت ادیان

فروپاشي و قيامت چهارگانه در پورانه هاي هندويي و عرفان اسلامي
معرفت ادیان

مروري به دو ديدگاه در مورد ذبيح ابراهيم(عليه السلام) در سنت اسلامي
معرفت ادیان

بررسي مهمترين مولفه هاي آيين هندو در متون پورانه اي
معرفت ادیان

Tourism and Escaping Quotidian Interactions; A Philosophical Analysis Based on the Islamic Mystical Vision of Human Nature
International Journal of Tourism and Spirituality, Vol.4, pp.149-163, 2020

"The Eye of Insight and Spiritual Tourism in Islamic Mysticism and Eastern Philosophy
nternational Journal of Tourism and Spirituality, Vol.2, pp.40-60, 2017

سوابق تدریس:

عرفان تطبیقی
ارشد
دانشگاه شهید بهشتی

عرفان یهودی مسیحی
ارشد
دانشگاه شهید بهشتی

عرفان شرق
ارشد
دانشگاه شهید بهشتی

عرفان عملی در اسلام
کارشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

اندیشه اسلامی 2
کارشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

زبان تخصصی
ارشد
دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه دین
کارشناسی
مؤسسه امام خمینی

آشنایی با ادیان
کارشناسی
جامعه المصطفی

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

کتاب سال حوزه
1390
شایسته تقدیر
اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت

کتاب سال جمهوری اسلامی
1390
شایسته تقدیر
اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت

کتاب سال دانشجویی
1390
شایسته تقدیر
اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت

پایان نامه سال دانشجویی
1390
شایسته تقدیر
اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت