بیوگرافی

غلامرضا حداد زاده نیری

تحصیلات:

حوزوي: سطح 3 دانشگاهي: دكتري رشته/گرایش تحصیلی : تاريخ و تمدن اسلامي
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: شيوه‌هاي ارتباطي اميرالمؤمنين (ع) در دوران حاکميّت
واحد/مرکزپژوهشی: جامعه المصطفي قم
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: نقد و بررسي مباني نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون با تاكيد بر تاريخ و تمدن اسلامي واحد/مرکزپژوهشی: دانشگاه پيام نور قم
نوع و محل اشتغال: عقيدتي و سياسي . تدريس دانشگاه و حوزه

سوابق پژوهشی:

الف) کتاب
ردیف
عنوان
تصنيف
تأليف
تدوین
ترجمه
انتشارات/سال نشر

ارتباطات در سيره امام علي(ع)

تاليف

1394

ب) مقاله
ردیف
عنوان
پژوهشي
ترویجی / مروري
ترجمهای
عنوان و شماره مجله

تبليغ نبوي از نگاه علوي
#

مجله پژوهشي المصطفي
سال اول. شماره اول

درآمدي بر ارتباطات كلامي اميرالمومنين
#

مجله تخصصي تبليغ و ارتباطات
سال سوم. شماره چهارم و پنجم

مباني بنيادبن ارتباطات حكومت علوي
#

فصلنامه تخصصي معارف اسلامي
سال سوم، شماره هفتم

درآمدي بر چيستي ارتباط و مفهوم همسو
#

مجله تخصصي تبليغ و ارتباطات
سال دوم، شماره دوم و سوم

ارتباطات غيركلامي اميرالمومنين

#

مبلغان، سال پانزدهم، شماره 177

صلح حديبيه و نقش آن در گسترش اسلام
#

فصلنامه تخصصي معارف اسلامي،
سال پنجم، شماره يازدهم

سوابق تدریس:
ردیف
موضوع
مقطع
واحد یا مرکز آموزشی
مدت
توضیحات

معارف اسلامي
كارشناسي
دانشگاه يزد
3

تاريخ
كارشناسي
دانشگاه پيام نور

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:
ردیف
عنوان جشنواره یا همایش
سال
رتبه
عنوان اثر

رتبه اول دانش آموختگان موسسه علوم انساني(مقطع ارشد)
1389
اول