بیوگرافی

تصویر نویسنده

علی اعلائی بنابی

تحصیلات:

حوزوي: سطح چهار
دانشگاهي: کارشناسی
رشته/گرایش تحصیلی: معارف و روان شناسی
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: عالم مثال (ملکوت) و احکام آن
واحد/مرکزپژوهشی: حوزه علمیه قم
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: تأثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی
واحد/مرکزپژوهشی: حوزه علمیه قم
نوع و محل اشتغال: تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهش در رشته های مربوطه

سوابق پژوهشی:

کتاب:

تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- سال 1396

سیرت و سنت رسول اعظم در آینه روایات
ترجمه گروهی کتاب «سنن الرسول الاعظم»
سازمان تبلیغات اسلامی- سال 1386

عالم مثال (ملکوت) و احکام آن
پایان نامه سطح سه حوزه

ترجمه مجموعه چهارده جلدی «موسوعة کلمات الرسول الاعظم»
ترجمه گروهی
سازمان تبلیغات اسلامی- در دست انتشار

شرح نهایة الحکمه بر اساس آرای حضرت استاد جوادی آملی(دام ظله)
سه جلد
انتشارات اسراء- ناتمام

مقاله:

میزان تاثیر مکتب عرفانی ابن عربی بر اندیشه فلسفی صدرالمتالهین در مباحث اسما و صفات حق تعالی
فصلنامه حکمت اسلامی، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار ۱۳۹۶

نقد خدا شناسی فطری مکتب تفکیک
بازتاب اندیشه، فروردین 1387، شماره 96

جستاری در قاعده بسیط الحقیقه
جلد اول از مجموعه مقالات ملا صدرا و جهان اسلام- 1399

برزخ از دیدگاه امام خمینی (ره)
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره- مجموعه مقالات-1387

بهشت و جهنم از دیدگاه امام خمینی (ره)
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره- مجموعه مقالات-1387

بررسی تطبیقی نسخ صحیحین و تفسیر جلالین با ترجمههای این کتب در موضوع اهل بیت (ع)
دفتر امور اهل سنت استان آذربایجان غربی-1397

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

اعتبار سنجی خبر واحد در اثبات معارف و مسائل هستی شناختی
فلسفی
مجمع عالی حکمت
گروه فلسفه
کرسی نظریه پردازی

بررسی امکان دستیابی انسان به کمالات معنوی انبیاء (ع)
عرفانی
مجمع عالی حکمت
گروه عرفان
کرسی نظریه پردازی

بررسی تطبیقی نسخ صحیحین و تفسیر جلالین با ترجمه های این کتب در موضوع اهل بیت (ع)
کلامی
مجمع عالی حکمت
گروه کلام
کرسی نظریه پردازی

سوابق تدریس:

بدایة الحکمة
سطح عالی حوزه
مدرسه فیضیه
4 سال
شش دوره

نهایة الحکمة
سطح عالی حوزه
مدرسه فیضیه و مرکز تخصصی کلام
17 سال
هشت دوره

اسفار ج1 و 6 و 8
سطح عالی حوزه
مدرسه سعادت و موسسات حوزوی
سه سال

شرح منظومه
سطح عالی حوزه
مدرسه فیضیه
2 سال
یک دوره

تمهید القواعد ابن ترکه
سطح عالی حوزه
مدرسه سعادت
2 سال

علم النفس فلسفی
سطح عالی حوزه
موسسه علوم انسانی
1 سال
یک دوره

اصول رجال و سند شناسی کاربردی
سطح عالی حوزه
مدرسه فیضیه و موسسات حوزوی
6 سال
هفت دوره

کفایة الاصول
سطح عالی حوزه
مدرسه فیضیه و موسسات حوزوی
4 سال

رسائل
سطح عالی حوزه
مدرسه فیضیه
2 سال

مکاسب
سطح عالی حوزه
مدرسه سعادت
2 سال

شرح توحید صدوق
سطح عالی حوزه
مدرسه سعادت
1 سال

تفسیر
سطح عالی حوزه
تخصصی تفسیر
2 سال

شرح لمعه
سطح 2 حوزه
مدرسه علوی
3 سال

اصول فقه مرحوم مظفر
سطح 2 حوزه
مدرسه علوی
5 سال

سوابق علمی ـ اجرایی:

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی
مجمع عالی حکمت اسلامی
از سال 1393
گروه فلسفه و گروه عرفان

عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
از سال 1397

نماینده طلاب بناب و ملکان
مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم
دوره هفتم

عضو مجمع عالی تفسیر
مجمع عالی تفسیر
از سال 1395

عضو بسیج اساتید حوزه علمیه قم
بسیج اساتید حوزه علمیه قم
از سال 1394

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های سطح سه حوزوی
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
از سال 1393

عضو هیأت موسس مجمع نخبگان آذربایجان شرقی
مجمع نخبگان آذربایجان شرقی
از سال 1398

عضو هیأت موسس و هیأت امنای پژوهشکده علمی-پژوهشی الزهراء
پژوهشکده علمی-پژوهشی الزهراء
از سال 1399

محقق و ارزیاب علمی
پژوهشگاه باقرالعلوم(ع)
سه سال
حدود سالهای 87 و 97 و 98

محقق
موسسه اسراء
دو سال
حدود سالهای 93 و 94

محقق
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو سال
حدود سالهای 94 و 95

محقق
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
سه سال
حدود سالهای 83 و 85 و 86

محقق
سازمان تبلیغات اسلامی
یک سال
سال 1385

کارشناس مسائل اعتقادی
مرکز ملی پاسخگویی تلفنی
چهار سال
از سال 88 تا 91

محقق و ناقد علمی مقالات
فصلنامه بازتاب اندیشه وابسته به صدا و سیما
دو سال
سال 89 و 90

کارشناس مسائل اعتقادی
رادیو معارف
دو سال
88 و89

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه
بهمن 1392
رتبه شایسته تقدیر
تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی

دومین جشنواره دوسالانه کتاب دین
اردیبهشت 1386
برگزیده
کتاب «سیرت و سنت رسول اعظم در آینه روایات» ترجمه گروهی کتاب «سنن الرسول الاعظم»

رساله های برتر حوزه
91-92
تقدیرنامه
تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی

مجمع عمومی طلاب آذربایجان شرقی در قم
1396
تقدیرنامه
تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی

همایش تقدیر از طلاب برتر حوزه
1379
رتبه دوم طلاب پایه هفتم حوزه علمیه قم