بیوگرافی

تصویر نویسنده

سید نقی موسوی

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه فرهنگیان

تحصیلات
• کارشناسی علوم تربیتی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1381- 1385)
• کارشناسی ارشد علوم تربیتی (گرایش تربیت دینی)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1386-1390)، عنوان پایان‌نامه: تلقین و حدود و کاربست آن در تربیت دینی
• دکتری فقه تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه، (بهمن 1390- دی 1395)، عنوان رساله: آموزش مقایسه‌ای ادیان در تربیت دینی.

تدریس
• فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران/ 3 واحد/ 4 کلاس/ کارشناسی/ دانشگاه فرهنگیان قم/ نیمسال اول 98-99
• نظام تربیتی در اسلام/ 3 واحد/3 کلاس/ کارشناسی/ دانشگاه فرهنگیان قم/ نیمسال دوم 98-99
• آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان، /کارشناسی/ 2واحد/مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس، جامعه المصطفی ، 1392
• تعلیم و تربیت اسلامی(1)، /کارشناسی/ 2واحد/موسسه امام خمینی 1393. / دو ترم
• آشنایی با علوم تربیتی/ کارشناسی/ 2 واحد، موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 1395
• فقه تربیتی؛ جامعه الزهرا(علیها السلام)؛ سطح 3 ، گروه تعلیم و تربیت اسلامی؛ 1391 / 2واحد/ 2 ترم/
• فقه تربیتی؛ مرکز تربیت مدرس، حوزه علمیه قم، 1391/ سطح سه حوزه علمیه
• فقه تربیتی/کارشناسی ارشد/ 2واحد/موسسه اموزش عالی اخلاق و تربیت/ 1393 / دو ترم
• فقه خانواده/کارشناسی ارشد/ 2واحد/ موسسه علوم انسانی، جامعه المصطفی / 1394/ دو ترم
• فلسفه فقه تربیتی/ دوره دکتری/ 6 واحد/ جامعه المصطفی/ 1394 و 1395 و 1398
• فقه تربیتی: تربیت عبادی، تربیت اعتقادی/ دوره دکتری/ 4 واحد، جامعه المصطفی، 1398
• آموزش نماز از منظر فقه /ارشد/ 2 واحد/ مرکز تخصصی نماز / 1395
• روش تحقیق در فقه خانواده/ ارشد/ 2 واحد / جامعه المصطفی 1395/
• اصول استنباط اخلاقی / / 2 واحد،/ارشد/ موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 1395
• فقه تربیتی: فقه مهدکودک/ دوره دکتری/ جامعه المصطفی/ 1397
• فقه معلمی، درس آزاد در حوزه علمیه قم، مکان: موسسه مفتاح، 1398

کتاب‌ها
اصول فقه:
1. نظریه ترتّب و خطابات قانونی؛ تقریر دروس خارج اصول استاد علیرضا اعرافی؛ تقریر: موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1394.
فقه :
2. مکاسب محرمه؛ کذب، تقریر دروس خارج‌ فقه استاد علیرضا اعرافی، تقریر: موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1399.

فقه تربیتی:
3. فقه تربیتی (ج1) مبانی وپیش¬فرض¬ها، علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1391. (فقه التربیه المبادی النظریه و المنطلقات؛ تعریب: محمد ترمس تعریب، بیروت: مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی)
4. بررسی فقهی فلسفه‌ورزی و فلسفه‌آموزی؛ علیرضا اعرافی؛ تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1391. (الفلسفه بحث فقهی فی دراسه الفلسفه؛ علیرضا اعرافی، التحقیق و التحریر: سیدنقی موسوی؛ التعریب: محمد جمعه؛ قم: موسسه الاشراق و العرفان الثقافیه،الطبعه الاولی، 1433ق/1391ش)
5. فقه تربیتی (ج2) یادگیری علم و دین، علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1391. (فقه التربیه مسائل فی التعلم و التعلیم، تعریب: فاطمه ابوزید تعریب؛ بیروت: مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی)
6. فقه تربیتی(ج4) تعلم و تعلیم علوم و معارف عقلی؛ علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1395.
7. فقه تربیتی (ج5) تعلم و تعلیم علوم و معارف شهودی؛ علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1395.
8. احکام تربیت فرزند، علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1393.
9. تربیت فرزند با رویکرد فقهی؛ علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، 1393

تفسیر تربیتی و روانشناختی قرآن:
10. ضمیر ناخودآگاه در قرآن؛ علیرضا اعرافی، تقریر: سیدنقی موسوی؛ قم: اشراق و عرفان، چاپ اول، 1393
11. کلیات تفسیر تربیتی؛ علیرضا اعرافی، تقریر: سیدنقی موسوی؛ قم: اشراق و عرفان، چاپ اول، 1393
فقه خانواده:
12. دعوت به نماز از منظر فقه خانواده، سیدنقی موسوی، قم: مرکز تخصصی نماز، 1397
فلسفه تعلیم و تربیت:
13. سکولاریزم تربیتی؛ سیدنقی موسوی، مرکز پژوهش‌های جوان، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ، 1397
14. تربیت انقلابی چیستی چرایی چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت، 1397 (پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ع)

مقالات
فلسفه فقه:
1- گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛ علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)، دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛ شماره 70 ، زمستان 1390 صص87-130.
2- تبیین و ارزیابی دیدگاه غزالی درباره رابطه فقه و اخلاق، سیدنقی موسوی و علیرضا اعرافی، فصلنامه مطالعات فقه امامیه، جامعه المصطفی العالمیه. 1394، شماره5.
اصول فقه تربیتی:
3- حجّیّت سیره‌های تربیتی عقلا در فقه تربیتی؛ سیدنقی موسوی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی؛ جامعه المصطفی العالمیه ، ش2 پاییز و زمستان 1393، صص 103 – 123.
4- دلالت‌شناسی از گزاره‌های فقه تربیتی. موسوی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی، جامعه المصطفی، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صص 7-30.
فقه تربیتی:
5- بررسی وجوب آموزش¬ استدلالی در تربیت اعتقادی، سیدنقی موسوی، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تابستان 1391؛ شماره 15 ، صص73-100
6- بیدار کردن متربی برای نماز از منظر فقه تربیتی، موسوی، فصلنامه پژوهش‌نامه تربیت تبلیغی، پژوهشکده باقر العلوم (علیه السلام)، شماره 5و6 زمستان 93 صص 115 – 148.
7- تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه؛ علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛ شماره 76، تابستان 1392.
8- بررسی فقهی ممنوع بودن تلقين در تربیت دینی؛ موسوی، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران،، شماره 20 ، پاییز 1392، صص 89-112.
9- نمازآموزی به فرزندان در فقه تربیتی؛ علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران ش 19، تابستان 1392. صص55-81.
10- جواز تلقین در تربیت دینی، موسوی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی؛ جامعه المصطفی العالمیه، ش 3 ، 1394.
11- بررسی فقهی ممنوعیت فلسفه‌ورزی و فلسفه‌آموزی، علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ پژوهشنامه نورحکمت، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه؛ شماره 40، تابستان 1391، صص 5-30.
12- جواز آموزش درباره ادیان از منظر فقه تربیتی، سیدنقی موسوی، علیرضا اعرافی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی، شماره 7، بهار و تابستان 1396.
فلسفه فقه تربیتی
13- تبیین چرایی فقه تربیتی؛ موسوی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صص 7-30.
14- درآمدی بر فلسفه فقه تربیتی، موسوی، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران، شماره 30 بهار 95 ص 9-30
15- پیشینه‌شناسی «رویکرد فقهی به تربیت»؛ موسوی؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ ش 1، 1392، صص 179-223.
16- ضرورت و قلمرو فقه فرزندپروری؛ موسوی، فصلنامه تربیت تبلیغی، پژوهشکده باقر العلوم(ع)1393، شماره 3و4، صص 81-104
17- تاثیرات دانش فقه برمسائل دانش تربیت؛ علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی؛ جامعه المصطفی العالمیه، شماره 5، پاییز 1390، صص3-34.
18- فقه تربیتی در ترازو؛ ارزیابی نقدها، سیدنقی موسوی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی، شماره 10، سال پاییز و زمستان 1397

فلسفه تعلیم و تربیت:
19- تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی؛ علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ بهار و تابستان 1391، ش 14؛ صص7-28.
20- تحلیل مفهوم تلقین در تربیت دینی، سیدنقی موسوی، فصلنامه پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تهران، پاییز 1392،شماره 47، صص44-66.
21- دانش تربيت؛ وضعيت مطلوبِ علوم تربيتي؛ علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی؛ فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و پژوهشهای تربیتی،موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 6،پاییز و زمستان 1390، صص57 ـ 76 .
22- تبیین و ارزیابی آموزش مقایسه‌ای در تربیت دینی؛ سیدنقی موسوی، در: مجموعه مقالات همایش پنجم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1393.

روان‌شناسی دین
23- روانشناسي دين و تربيت ديني از منظر غزالي؛ سیدنقی موسوی در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات همايش تربيت ديني در جامعه معاصر، چاپ اول، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1388، صص961-984.

تذکر:
- کتاب شماره 3 (فقه تربیتی مبانی و پیش‌فرضها) منبع آزمون ورودی دکتری فقه تربیتی در جامعه المصطفی می‌باشد.
- کتاب شماره 9 (تربیت فرزند با رویکرد فقهی) برگزیده کتابسال حوزه در سال 1394 شده است.
- کتاب شماره 3 و 9 منبع آزمون جامعِ دکتری فقه تربیتی در جامعه المصطفی می‌باشد.
- از میان مقالات، 13 مقاله در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رسیده است (مقاله‌های شماره 3و 4، 5، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 17، 18،19، 21)
- سه مقاله در همایش‌های ملی برگزیده و در مجموعه مقالات آن به چاپ رسیده است (مقاله‌های شماره 20 و 21)

راهنمایی، مشاوره، داوری پایان¬نامه¬ها
عنوان پایان نامه نام دانشجو/طلبه نقش مرکز آموزشی مقطع وضعیت
1. مسئولیت مدنی ناشی از تعلیم و تربیت سوء در فقه امامیه و حقوق ایران سیدسجاد حسینی مشاور دانشگاه امام صادق ع ارشد درحال انجام
2. ارائه الگویی از نقش توکل در زندگی اجتماعی با بررسی کارکردهای درست و نادرست آن احسان خلیلی راهنما حوزه علمیه قم سطح4 درحال انجام
3. بررسی حکم اکتساب فضائل و اجتناب از رذائل اخلاقی جوادغلامرضایی راهنما حوزه علمیه قم سطح3 دفاع شد
4. بررسی حکم روش اجبار بالغان در تربیت اسلامی نادرعلی راهنما حوزه علمیه قم سطح3 درحال نجام
5. سیره پیامبر ص در جذب افراد جامعه (راهنما: استاد محمدی؛ مشاور: استاد بطحایی) سیدمهدی حسینی نژاد داور حوزه علمیه قم سطح3 دفاع شد (آبان97)
6. تربیت جامع و متوازن کم توان ذهنی (و افراد دارای هوش مرزی) در فقه و حقوق مطهره طالبی مشاور دانشگاه میبد دکتری درحال انجام
7. تربیت پنهان در مدرسه و نظام آموزش عالی از منظر فقه اسلامی محمدکاظم شریفی مشاور جامعه المصطفی دکتری درحال انجام
8. وظایف عوامل تربیتی در پرورش عدالت¬ورزی از دیدگاه فقه شجاعت¬علی مشاور جامعه المصطفی دکتری درحال انجام
9. ترجمه انگلیسی کتاب «تربیت فرزند با رویکرد فقهی(علیرضا اعرافی و سیدنقی موسوی) دهارسی مشاور جامعه-المصطفی ارشد درحال انجام
10. روشهای تربیتی انگیزه بخش از منظر فقه اسلامی مبلغ مشاور جامعه المصطفی
11. بررسی فقهی رعایت توان متربی در اقدامات تربیتی سیدعنایت کاظمی داودر جامعه المصطفی

مسئولیت¬های اجرایی
- معاون دبیرخانه هماهنگی گروه¬های معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) 1398
- معاون آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) 1398
- مسئول دبیرخانه گروه¬های آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) 1396-1397
- مسئول راه¬اندازی پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) 1396
- مدیرعامل موسسه اشراق و عرفان، قم، از 1395 تاکنون
- مدیر گروه پژوهشی فقه تربیتی، موسسه اشراق و عرفان، قم (از 1388- 1395)
- مدیر گروه پژوهشی فقه اخلاق، موسسه اشراق و عرفان، قم (از 1390- 1395)
-
- همکاری در بازنگری نظام‌نامه تربیتی جامعه المصطفی (ویرایش دوم)، به سرپرستی دکتر عباسعلی شاملی، معاونت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه.(1393-1394)
- داوری مجلات: فصلنامه پژوهشی تربیت اسلامی (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)؛ فصلنامه پژوهشی پژوهشی در تعلیم و تربیت اسلامی (تهران: دانشگاه امام صادق ع)؛ فصلنامه پژوهشي « فرهنگي- تربیتی زنان و خانواده » (تهران: دانشگاه امام صادق ع)؛ فصلنامه مطالعات فقه تربیتی (قم: مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی)
- داوری کتاب: پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی (مشهد: دانشگاه فردوسی)؛ پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی (قم: جامعه المصطفی)؛ ...
- مشارکت در طرح بازنگری سرفصل‌های رشته ارشد تربیت دینی، موسسه امام خمینی، به سرپرستی دکتر محمد داودی. 1392
- مشارکت در طراحی و تنظیم سرفصل‌های رشته دکتری و ارشد فقه تربیتی؛ جامعه المصطفی. 1390