بیوگرافی

تصویر نویسنده

سید محمد رضی آصف آگاه

تحصیلات:
حوزوي: سطح4 دانشگاهي: رشته/گرایش تحصیلی: فقه و اصول
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: عقل از منظر آیات و روایات واحد/مرکزپژوهشی: تخصصی کلام حوزه علمیه قم
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: شئون معصوم و نقش آن در استنباط واحد/مرکز پژوهشی حوزه علمیه قم
نوع و محل اشتغال: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سوابق پژوهشی:
الف) کتاب

*عقل از منظر آیات و روایات
مجمع ذخائر اسلامی 1391

*تحقیق متن کتابهای قصیده حجیه و کتاب الاستخارة
مجمع ذخائر اسلامی 1392

*جزوه لجنه تحقیق کتابهای الروضة البهیة، مطارح الانظار، کقایة الاصول، پرسش ها و پاسخ های مهدویت
مجمع الفکر الاسلامی

*مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی دکترین مهدویت با نام امام خمینی، ولایت فقیه و زمینه سازی ظهور، مقاله مبانی تربیت زمینه ساز ظهور
موسسه آینده روش سال 90 و 93

*مقاله در ره توشه مبلغان با نام نقش بلا در زندگی مؤمن و مقاله ره آورد معراج شماره 116 و 141
بوستان کتاب

*مقاله حاجت به مثابه یک قاعده و تأثیر آن در سقط درمانی در کتاب سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی

سمت 1393

ب) مقاله

*معیارهای ساختاربندی و شاخصهای ارزیابی آن

فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی

*نقش شئون معصوم در تعیین موضوع

فصلنامه علمی پژوهشی فقه

*بررسی ساختارهای مدون امامیه

فصلنامه علمی پژوهشی فقه ش77

*شاخصه های هنر زمینه ساز (موعودگرای اسلامی)

فصلنامه علمی پژوهشی عصر آدینه ش19

*اثباط صلح آمیز بودن قیام امام مهدی بر اساس روایات فتوحات (بررسی سه نظریه با روش تجمیع قرائن و جامع نگری فقهی)

فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود

*حکم فقهی توقیت

فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود

سوابق تدریس:
کفایه رسائل و مکاسب
سطوح عالی حوزه
حوزه علمیه امام کاظم قم
4 سال

فلسفه فقه
دکتری
دانشگاه ادیان
2 ترم

سوابق علمی ـ اجرایی:

دبیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی
دفتر تبلیغات اسلامی
5 سال

مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
از سال1399

مدیر پروژه تحقیقاتی السنة الشریفة
مجمع الفکر الاسلامی
91-95

مدیر اجرایی الموسوعة الفقهیة المیسرة
مجمع اندیشه اسلامی
91-95

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:
کتاب سال حوزه
1395
برگزیده
شئون معصوم و نقش آن در استنباط