بیوگرافی

تصویر نویسنده

سید ضیاء مرتضوی

تحصیلات:

حوزوي: سطح چهار
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: قواعد فقهیه و شرح استدلالی کتاب الحج

سوابق پژوهشی:

کتاب:

مشکاة الشریعه فی شرح تحریر الوسیله
موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی

پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و ادله سن یائسگی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فقه الثقلین (تقریرات الطلاق)
موسسه تنظیم و نشر اثار امام‌خمینی

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامهای زیانبار کارکنان آن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بررسی فقهی حضور زنان در عبادتهای گروهی
دبیرخانه ائمه جمعه

در آمدی بر شناخت مسائل زنان
بوستان کتاب

امام‌خمینی و الگوهای دین شناسی در مسائل زنان
بوستان کتاب

عاشورا در فقه
بوستان کتاب

اجتهاد در محاق
نشر رجا (روزنامه جمهوری اسلامی)

مقاله:

شایستگی زنان برای قضاوت
حکومت اسلامی ش۶

بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه
حکومت اسلامی - 1381

اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی
علوم سیاسی پاییز 94

مبانی و ادله اعتبار شخصیت حقوقی
فصلنامه فقه – تابستان 93

طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی
فصلنامه فقه – زمستان 94

تقاص در اموال دولتی و عمومی
فصلنامه فقه - زمستان 93

قلمرو آزادی بیان در نقد هنری
الهیات هنر – تابستان 94

قلمرو اختیارات دولت در نگاه علامه طباطبایی
دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده – تابستان 95

قاعده حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی
علوم سیاسی – تابستان 98

حجاب و مسئولیتهای دولت اسلامی
فصلنامه فقه - 1386

سوابق تدریس:

دروس اصلی و فرعی
مقدمات تا سطح عالی
حوزه قم
15 سال

فقه
خارج
حوزه قم
13 سال

قواعد فقه خانواده
دکترا
دانشگاه ادیان و مذاهب
4 واحد

سوابق علمی ـ اجرایی:

مدیر و سردبیر ماهنامه پیام زن
دفتر تبلیغات اسلامی
16 سال

سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی
دبیرخانه خبرگان رهبری
4 سال

مسئول مرکز تحقیقات اسلامی
دبیرخانه خبرگان رهبری
5 سال

مدیر پژوهشکده فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سه و نیم سال

مدیر دانشنامه امام‌خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
9 سال

از کتاب های سید ضیاء مرتضوی