بیوگرافی

علی بن محمد ابن صباغ

نورالدین على بن محمد بن احمد بن عبدالله‌(784- 855ق)، محدث و فقیه مالکى مکی.

تولد و نسب
نورالدین علی بن محمد بن احمد بن عبدالله صفاقسی (سفاقسی) در دهه اول ذی‌حجه سال 784ق در مکه به دنیا آمده است. خاندان او از اهالی غزه بودند.

ابن صباغ در مکه رشد و کمال یافت و دیری نپایید که از بزرگان مالکی آن شهر در عصر خویش به شمار رفت.

ایشان در علوم عربی، فقه و اصول و علم حدیث مهارت داشت، و در منقول و معقول دارای نظرات بی‌نظیری بود.

اساتید
عبدالرحمن فاسی؛
عبدالرحمن بن عفیف یافعی؛
جمال بن ظهیر؛
ابوالسعود نووی؛
سعید نووی؛
علی بن محمد بن ابی بکر شیبی؛
محمد بن سلیمان بن ابی بکر بکری؛
جلال بن عدالواحد مرشدی؛
زین مراغی؛
و....
شاگردان
شمس‌الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی
وفات
ابن صباغ در ذی‌قعده سال 855ق در مکه وفات یافت.

آثار
الفصول المهمة في معرفة الأئمة؛
العبر فيمن شفه النظر؛
تحرير النقول في مناقب أمنا حواء و فاطمة البتول؛
قصائد في مدح أمیرالمؤمنین(ع)[۱].