بیوگرافی

تصویر نویسنده

حسین عشاقی

تحصیلات:

حوزوي: خارج
دانشگاهي: فوق دييلم
رشته/گرایش تحصیلی: برق
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: برهانهاي صديقين
واحد/مرکز پژوهشی حوزه قم
نوع و محل اشتغال: استاد حوزه و عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

سوابق پژوهشی:

کتاب:

وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة
72 و 84- جامعة المصطفي

گامهاي پسين در فلسفه برين گام مباني
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه -95

گامهاي پسين در فلسفه برين؛ گام امور عامه
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه -97

كثرت يا وحدت وجود
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 94

برهانهای صديقين 220 برهان به شيوه صديقين بر هستي خدا
1393 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

رویکرد تحلیلی بر عرفان نظری
1396 جامعة المصطفي

مقاله:

نقد ديدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم
مجله قبسات شماره 79، بهار 95

برهان واقعيت بر هستي خداوند، تقرير، حل شبهات و نكات
مجله فلسفه دين دانشگاه تهران، شماره 2، تابستان 95

نزاع عارف و فيلسوف بر سر ماهيت خداوند
قبسات، بهار 1397

موانع حكم پذيري حقيقت «وجود»‏،
مجله معرفت فلسفي، شماره 44، تابستان 93

باور به خدا شرط باور به هر گزاره ايجابي
مجله قبسات، شماره 61 پاييز 90؛ و نيز مجموعه مقالات برگزيده در همايش روز جهاني فلسفه، سال 89

انقطاع عذاب در عين جاودانگي آن
مجله پژوهشهاي اعتقادي كلامي تابستان 1398

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

حكم ناپذيري وجود
نقد
در حال اجرا

برهانهاي عدمي
نظريه پردازي
در حال اجرا

سوابق تدریس:

منطق
سطح عالي
حوزه علميه اصفهان
تقريبا 6 سال

كلام
سطح عالي
حوزه علميه اصفهان
تقريبا 4 سال

فلسفه
سطح عالي و خارج
حوزه علميه اصفهان و قم و دانشگاه مفيد و موسسه امام خميني
تقريبا 40 سال

عرفان
سطح عالي
حوزه قم و موسسه امام خميني
تقريبا 15 سال

سوابق علمی ـ اجرایی:

عضو هيأت علمي
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
11 سال

عضو كميته علمي فلسفه در دائره المعارف علوم عقلي
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
15 سال

عضو كميته علمي عرفان در دائره المعارف علوم عقلي
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
15 سال

استاد فلسفه
دانشگاه مفيد
4 سال

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

كتاب سال هجدهمین حوزه
95
شايسته تقدير
گامهاي پسين در فلسفه برين گام مباني

كتاب سال حوزه علميه اصفهان ظاهر سال 1387
برهانهاي صديقين 216 برهان (ويراست اول)