بیوگرافی

تصویر نویسنده

حسین بستان (نجفی)

تحصیلات:

حوزوي: سطح چهار
دانشگاهي: دکتری
رشته/گرایش تحصیلی: جامعه‌شناسی
عنوان پايان نامه: سطح 3 / کارشناسی ارشد: نابرابري و ستم جنسي در خانواده از ديدگاه اسلام و فمينيسم
واحد/مرکزپژوهشی: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عنوان پايان نامه: سطح 4 / دکتری: تبيين بي‌ثباتي خانواده در دوران معاصر بر پايه نظريه اسلامي
واحد/مرکزپژوهشی : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نوع و محل اشتغال: عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سوابق پژوهشی:

کتاب:

*نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1382

*گامي به سوي علم ديني(1)
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1384

*اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1388

*گامي به سوي علم ديني (2)
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1390

*خانواده در اسلام
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1390

*جامعه شناسي خانواده با نگاهی به منابع اسلامی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1390

*نظریه‌سازی ديني در علوم اجتماعي
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1392

*جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی
1394

*نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی
1396

*زن در قرآن
1397

مقاله:

*مبانی روش‌شناختی نظریه‌سازی در جامعه‌شناسی اسلامی با تطبیق بر جامعه‌شناسی خانواده
روش شناسي علوم انسانی 71

*کوششی در جهت ارائه چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت
اسلام و علوم اجتماعي 8

*نقش خداترسی در اصلاح جامعه با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی
زن در فرهنگ و هنر 5

*کوششی نظری در جهت ساخت مدل اسلامي ثبات خانواده
مطالعات زن و خانواده 1

جنسیت، اشتغال و دارایی از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
مطالعات جنسیت و خانواده 1

*جنسيت در آموزش و پرورش از ديدگاه جامعه‌شناسي اسلامي
اسلام و علوم اجتماعي 10

*جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

*عرفی‌شدن در اندیشه علامه طباطبایی
معرفت فرهنگي اجتماعي 19

*نگاهی مجدد به اجتهاد و ملزومات آن
پژوهش‌های اصولی 20

*تحلیل جنسیتی بزهکاری و بزهدیدگی زنان از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
اسلام و علوم اجتماعي 12

*عوامل و پیامدهای تمایز جنسیتی در حوزه سیاست از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی
مطالعات اسلامی زن و خانواده 1

*فراتحلیل تحقیقات عرفی‌شدن در ایران بر پایه شاخص‌های برگرفته از متون دینی
اسلام و مطالعات اجتماعی 11

*روش نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی
روش شناسي علوم انسانی 86

*كوششي در جهت ساخت نظريه عرفي‌شدن بر اساس متون اسلامي
اسلام و علوم اجتماعي 15

*رهیافت روش‌شناختی علامه طباطبایی (ره) و ظرفیت‌سنجی آن برای تولید جامعه‌شناسی اسلامی با تأکید بر حوزه خانواده و جنسیت
مطالعات جنسیت و خانواده 7

*نگاهی مجدد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن
پژوهش‌نامه معارف قرآنی 28

*حقوق و وظائف همسری و مادری زنان از دیدگاه قرآن
مطالعات قرآنی 32

*بازتعريف مفهوم عرفي‌شدن و شاخص‌يابي آن در منابع اسلامي
راهبرد فرهنگ

*بازخوانی نظریه اجتهادی تجربی علم دینی
روش شناسي علوم انسانی

*بازخوانی مبانی فلسفی سیاست پردازی با تأکید بر مسئله عفاف و حجاب
مطالعات جنسیت و خانواده 11

کرسی نوآوري، نظریه پردازی، نقد و مناظره:

روش استقرائی قیاسی نظریه پردازی دینی در علوم اجتماعی
نوآوری
کرسی موفق 2
دبیرخانه کرسی ها

سوابق تدریس:

جامعه‌شناسي جنسيت
ارشد
دانشگاه تربيت مدرس تهران
1 ترم

فمينيسم
سطح 3
جامعه الزهرا (س)
1 ترم

فلسفه علوم اجتماعی
دکتری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1 ترم

علم دینی
دکتری
مؤسسه امام خميني (ره)
1 ترم

جامعه‌شناسي جنسيت
ارشد
دانشگاه ادیان و مذاهب
1 ترم

نقد و بررسی نظریه‌های متأخر خانواده
دکتری
دانشگاه ادیان و مذاهب
1 ترم

نقد و بررسی نظریه‌های جنسیت
دکتری
دانشگاه ادیان و مذاهب
2 ترم

سوابق علمی ـ اجرایی:

مدير گروه جامعه شناسي
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4 سال

سردبیر نشریه اسلام و علوم اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4 سال

جوایز، رتبه و نشانهای علمی:

کنگره دین‌پژوهان
1382
برگزیده
اسلام و نظام خانواده

همایش کتاب سال حوزه
1383
برگزیده
نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم

همایش کتاب سال حوزه
1389
برگزیده
اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي در نهادهای اجتماعی

جشنواره فارابی
1390
برگزیده
گامي به سوي علم ديني (2)

همایش کتاب سال حوزه
1393
برگزیده
نظریه‌سازی ديني در علوم اجتماعی

جشنواره دین و پژوهش‌های برتر/ سازمان تبلیغات اسلامی
1395
برگزیده
نظریه‌سازی ديني در علوم اجتماعی

همایش کتاب سال حوزه
1395
شایسته تقدیر
جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

از کتاب های حسین بستان (نجفی)