نشریه تخصصی علوم انسانی، اسلام – شماره هفتم

معرفی موضوعی آثار برتر و مقالات علمی و پژوهشی در رشته های مختلف علوم انسانی- اسلامی به جامعه علمی، فرهنگی و اجرایی کشور

•ترویج نگاه روشمند، جامع و همه سونگر به مسائل و چالش های روز علوم انسانی-اسلامی
•ارتقای سطح بهره وری جامعه علمی و اجرایی کشور از آثار و منشورات مولفان ومحققان برتر علوم انسانی- اسلامی
•معرفی روشمند موسسات علمی و محققان و مولفان آثار برتر و برگزیده در مسائلو چالش های روز به جامعه علمی و اجرایی کشور
•زمینه سازی برای بالندگی و گسترش گفتمان علمی انقلاب اسلامی در مراکز عالیعلمی داخل و خارج کشور

 
جلد 1:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-1-faslname.pdf” title=”jeld 1 faslname”]

جلد 2:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-2-faslname.pdf” title=”jeld 2 faslname”]

جلد 3:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-3-faslname.pdf” title=”jeld 3 faslname”]

جلد 4:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-4-faslname.pdf” title=”jeld 4 faslname”]

جلد 5:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-5-faslname.pdf” title=”jeld 5 faslname”]

جلد 6:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-6-faslname.pdf” title=”jeld 6 faslname”]

جلد 7:
[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/jeld-7-faslname.pdf” title=”jeld 7 faslname”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سلسله نشست های گفتمان علمی انقلاب اسلامی در عرصه علوم انسانی-اسلامی

17 آبان 1399

در مسیر تاسیس اولین مرکز استنادی و علم سنجی علوم انسانی اسلامی

17 آبان 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.